Přeskočit na obsah

Podpora služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji

Účelem realizace dotačního programu je zajistit návazné financování po ukončení podpory individuálního projektu kraje z Operačního programu Zaměstnanost na období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2024 pro vybrané služby sociální prevence zařazené do krajské sítě sociálních služeb se statusem “základní”, v souladu se schváleným Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji.

Příjem žádostí:

  • Termín podání žádosti o dotaci je od 18. 7. 2022 do 25. 7. 2022.

Příjemci podpory:

  • Poskytovatel sociální služby zařazené do krajské sítě sociálních služeb se statusem “základní” a podpořené v rámci projektu Podpora služeb sociální prevence 3, který poskytuje některou ze služeb podpořených v rámci Výzvy OPZ+ s názvem Zajištění dostupnosti sociálních služeb – jednotkové náklady.

Typy podporovaných projektů:

  • Dotaci lze poskytnout na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí hlavě I díle 2 až 4 zákona o sociálních službách.

Forma a výše podpory:

  • Alokovaná výše finančních prostředků v rámci Výzvy OPZ+ pro Moravskoslezský kraj činí 760 253 000 Kč.
  • Zastupitelstvo kraje rozhodne o poskytnutí dotace v rámci Programu nejpozději do 31. 12. 2022.

Specifika a omezení:

  • Dotace se neposkytuje na zajištění fakultativních činností (§ 35 odst. 4 zákona o sociálních službách).
  • Příjemci dotace musí podpořené sociální služby poskytovat na území Moravskoslezského kraje.
  • Příjemcem dotace nemůže být obchodní společnost, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast společníka v obchodní společnosti.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru