Přeskočit na obsah

Podpora sociálně zdravotních aktivit v Jihočeském kraji

Cílem dotačního programu je napomoci ke zlepšení kvality života osob se zdravotním postižením a seniorů. Podporovány budou aktivity na území Jihočeského kraje, které napomáhají k překonávání bariér a podporují další možnosti a příležitosti jejich sociálního začleňování a integrace.

Příjem žádostí:

 • Žádosti lze podávat od 12. 2. 2018 do 23. 2. 2018 do 12:00.

Příjemci podpory:

 • Obce, svazky obcí, organizace zřizované obcemi či Jihočeským krajem.
 • Nestátní neziskové organizace působící na území Jihočeského kraje.
 • Církevní právnické osoby, veřejné vysoké školy.
 • Fyzické a právnické osoby působící na území Jihočeského kraje.

Typy podporovaných projektů:

 • Aktivity/činnosti zaměřené na zlepšení psychického a fyzického stavu osob se zdravotním postižením a seniorů (např. sportovní, volnočasové, osvětové aktivity vedoucí k posílení jejich kompetencí, a to i s krátkodobým charakterem).
 • Vzdělávání, školení, preventivní akce a semináře zaměřené na podporu či pomoc osobám se zdravotním postižením, seniorům i osobám pečujícím.
 • Aktivity zaměřené na podporu pečujících osob, edukace v oblasti péče o osobu blízkou (pečující nemají často povědomí o možnostech, které mohou využít, včetně praktických ukázek manipulace s ležícím pacientem), prevence syndromu vyhoření, duševní hygieny pečujících osob apod.
 • Podpora edukační a informační činnosti v oblasti vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením a seniory, pořádání odborných konferencí, seminářů (zdraví, zdravý životní styl, poskytování první pomoci, finanční a počítačová gramotnost, ochrana práv seniorů).

Forma a výše podpory:

 • Výše podpory se pohybuje od 10 do 100 tis. Kč, minimální výše spoluúčasti činí 5 %.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může podat maximálně 2 žádosti do dotačního programu.
 • Předkládaný projekt musí být realizován na území Jihočeského kraje.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru