Přeskočit na obsah

Podpora sociálních služeb a aktivit zaměřených na podporu rodiny 2015 v Ústeckém kraji

Dotační program je určen na podporu aktivit v oblasti sociálních služeb pro rodiny realizovaných na území Ústeckého kraje.

Příjem žádostí:

 • Žádosti lze předkládat od 25. 6. 2014 do 25. 8. 2014.

Příjemci podpory:

 • Spolky nebo pobočné spolky a ústavy.
 • Obecně prospěšné společnosti.
 • Církve, náboženské společnosti nebo církevní právnické osoby.
 • Školské právnické osoby.
 • Příspěvkové organizace, která není zřízena Ústeckým krajem.
 • Osoby samostatně výdělečně činné.

Typy podporovaných projektů:

 • Okruh podpory A: registrované sociální služby podle typologie obsažené v § 32 — 70 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
 • Okruh podpory B: vybrané aktivity zaměřené na podporu rodiny a na zajištění pěstounské péče: 
  • Mateřská centra.
  • Programy zaměřené na podporu náhradní rodinné péče.
  • Zařízení pěstounské péče.

Forma a výše podpory:

 • Maximálně výše dotace 30 % z celkových uznatelných nákladů služeb/aktivit.
 • Minimální výše dotace jedné organizaci činí 30 000 Kč.
 • Maximální výše dotace: 
  • Pro okruh podpory A není stanovena.
  • Pro okruh podpory B 50 000 Kč pro organizaci.

Specifika a omezení:

 • V rámci okruhu podpory B nebudou podpořeny jesle, mateřské školy, hlídání dětí, vzdělávací a rekvalifikační kurzy a kulturní aktivity.
 • Ostatní náklady musí být financovány z jiných zdrojů (např. dotace ze státního rozpočtu, dotace obcí, úhrady uživatelů služeb, fondy zdravotních pojišťoven), nebo z vlastních zdrojů příjemce dotace. Dotaci poskytnutou v rámci jiného dotačního programu Ústeckého kraje nelze pro tento účel započítat do jiných zdrojů.
 • V případě, že služba/aktivita podpořená v rámci tohoto dotačního programu získá na rok 2015 plnou nebo částečnou podporu z ESF prostřednictvím grantového projektu nebo individuálního projektu kraje,  bude dotace přidělená na službu/aktivitu z rozpočtu kraje krácena o odpovídající částku.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.
[mpress_banner banner=“7703”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru