Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Podpora sociálních služeb na území ORP Boskovice pro rok 2022

hand-2906458_960_720
Share Button

Cílem dotačního programu je finanční podpora poskytovatelů sociálních služeb zapsaných v registru poskytovatelů sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 25. 10. 2021 do 29. 10. 2021.

Příjemci podpory:

 • Poskytovatelé sociálních služeb, kteří jsou zapsáni v registru poskytovatelů sociálních služeb podle ustanovení § 85 odst. 1 zákona o sociálních službách a zařazeni do Základní krajské sítě sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2022 a Minimální sítě sociálních služeb okresu Blansko pro rok 2022 s platným pověřením k poskytování služby v obecném hospodářském zájmu.
  • spolek, ústav nebo sociální družstvo, církevní právnická osoba zřízená podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů, popř. jiný subjekt registrovaný podle § 78 a násl. zákona o sociálních službách.

Typy podporovaných aktivit:

 • Dotace je určena k financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb poskytovatelům sociálních služeb, kteří jsou zapsáni v registru, tj. financování běžných neinvestičních výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb dle zákona o sociálních službách.
  • Dostupnost sociálních služeb na území správního obvodu města Boskovice jako obce s rozšířenou působností,
  • potřeby osob v nepříznivé sociální situaci žijících ve správním obvodu města Boskovice jako obce s rozšířenou působností,
  • sociální stabilitu na území.

Forma a výše podpory:

 • Výše finančních prostředků dotačního programu je závislá na výši schválených finančních prostředků v rámci rozpočtu města Boskovice na příslušný kalendářní rok a na výši finančních prostředků schválených a poskytnutých obcemi správního obvodu ORP Boskovice, které se zapojily do systému spolufinancování sociálních služeb ORP Boskovice.
 • O poskytnutí dotace rozhoduje orgán města příslušný podle zákona o obcích.

Specifika a omezení:

 • Dotaci lze čerpat na účely uvedené výše vzniklé od 01. 01. 2022 do 31. 12. 2022.
 • Žádost se podává na každou zaregistrovanou sociální službu samostatně.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>