Přeskočit na obsah

Podpora sociálních služeb na území ORP Boskovice

Cílem dotačního programu je finanční podpora poskytovatelů sociálních služeb zapsaných v registru poskytovatelů sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 19. 10. 2022 do 31. 10. 2022.

Příjemci podpory:

 • Poskytovatelé sociálních služeb, kteří jsou zapsáni v registru poskytovatelů sociálních služeb podle ustanovení § 85 odst. 1 zákona o sociálních službách a zařazeni do Základní krajské sítě sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2022 a Minimální sítě sociálních služeb okresu Blansko pro rok 2022 s platným pověřením k poskytování služby v obecném hospodářském zájmu. 
  • spolek, ústav nebo sociální družstvo, církevní právnická osoba zřízená podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů, popř. jiný subjekt registrovaný podle § 78 a násl. zákona o sociálních službách.

Typy podporovaných aktivit:

 • Tímto dotačním programem jsou podporovány neinvestiční výdaje, které budou poskytnuty na
  stabilizaci a udržitelnost Základní krajské sítě sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2023 a Minimální sítě sociálních služeb okresu Blansko pro rok 2023, v souladu s Pravidly JMK, Kritérii JMK a Metodikou. Dotace je poskytována pro nestátní neziskové organizace, obchodní organizace (fyzické a právnické osoby) v souladu s Pravidly JMK a Kritérii JMK
 • Poskytovatel určuje dotaci na výše uvedené účely s cílem zajistit: 
  • dostupnost sociálních služeb na území správního obvodu města Boskovice jako obce s rozšířenou působností,
  • potřeby osob v nepříznivé sociální situaci žijících ve správním obvodu města Boskovice jako
   obce s rozšířenou působností,
  • sociální stabilitu na území.

Forma a výše podpory:

 • Výše finančních prostředků dotačního programu je závislá na výši schválených finančních prostředků v rámci rozpočtu města Boskovice na příslušný kalendářní rok a na výši finančních prostředků schválených a poskytnutých obcemi správního obvodu ORP Boskovice, které se zapojily do systému spolufinancování sociálních služeb ORP Boskovice.
 • O poskytnutí dotace rozhoduje orgán města příslušný podle zákona o obcích.

Specifika a omezení:

 • Dotaci lze čerpat na účely uvedené výše vzniklé od 01. 01. 2023 do 31. 12. 2023.
 • Žádost se podává na každou zaregistrovanou sociální službu samostatně.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru