Přeskočit na obsah

Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji

Finanční podpora z rozpočtu kraje bude poskytnuta na částečné krytí vyrovnávací platby, která se týká financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních činností sociálních služeb. Mohou být podpořeny pouze sociální služby, které zohledňuje zpracovaný Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na období 2022–2024.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o poskytnutí příspěvku budou přijímány od 06. 03. 2024 do 17. 03. 2024.

Příjemce podpory:

 • Poskytovatel sociální služby, který má oprávnění k poskytování sociálních služeb (registraci) a/nebo je zapsán v registru poskytovatelů sociálních služeb (§ 85 odst. 1 zákona o sociálních službách).
 • Mimořádný termín pro podávání Žádostí je určen pro žadatele, kteří poskytují nově registrované sociální služby (popř. služby nově zapsané v registru poskytovatelů sociálních služeb) nebo služby, u nichž došlo ke změnám v registraci (rozšíření kapacit, registrace nové formy služby) nebo pro žadatele, kteří ze závažného důvodu nemohli Žádost zpracovat a podat v řádném termínu.

Typy podporovaných projektů:

 • Priority kraje pro rok 2024: 
  • Podpora terénních a ambulantních služeb sociální péče, které umožňují život uživatelů služeb v jejich přirozeném prostředí.
  • Podpora pobytových služeb sociální péče realizující kroky vedoucí k deinstitucionalizaci a humanizaci a podpora sociálních služeb vzniklých či vznikajících v souvislosti s procesem transformace pobytových zařízení.
  • Podpora sociálních služeb zapojených do reformy psychiatrické péče.
  • Podpora sociálních služeb určených osobám s duševním onemocněním.
  • Podpora služeb pro osoby s poruchami autistického spektra, s neurodegenerativními poruchami (zejm. s Alzheimerovou chorobou, Parkinsonovou chorobou), s kombinovanými vadami a s onemocněními s nízkou prevalencí, případně podpora služeb pro další specifické cílové skupiny osob.
  • Podpora zajištění kontinuálního financování služeb sociální prevence, financovaných z individuálních projektů krajů.
  • Podpora zásad a principů paliativní péče v sociálních službách.
  • Podpora adekvátního personálního zajištění v sociálních službách, zejména pracovníků v přímé péči (sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách).

Forma a výše podpory:

 • O výši finanční podpory rozhoduje Zastupitelstvo Ústeckého kraje.

Specifika a omezení:

 • Lhůta pro rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje ve věci přidělení/nepřidělení výše finanční podpory je stanovena do 29. dubna 2024.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru