Přeskočit na obsah

Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2022

Finanční podpora z rozpočtu kraje bude poskytnuta na částečné krytí vyrovnávací platby, která se týká financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních činností sociálních služeb. Mohou být podpořeny pouze sociální služby, které zohledňuje zpracovaný Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na období 2022–2024.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o poskytnutí příspěvku budou přijímány od 18. 10. do 7. 11. 2021.

Příjemce podpory:

 • Poskytovatel sociální služby, který má oprávnění k poskytování sociálních služeb (registraci) a/nebo je zapsán v registru poskytovatelů sociálních služeb (§ 85 odst. 1 zákona o sociálních službách).

Typy podporovaných projektů:

 • Finanční podporu z rozpočtu kraje lze poskytnout pouze na úhradu uznatelných nákladů, které jsou uvedené v Metodice a jsou určené na poskytovávání základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi při poskytování sociálních služeb pro příslušný druh sociální služby. 
  • Podpora terénních a ambulantních služeb sociální péče, které umožňují život uživatelů služeb v jejich přirozeném prostředí.
  • Podpora pobytových služeb sociální péče realizující kroky vedoucí k deinstitucionalizaci a humanizaci a podpora sociálních služeb vzniklých či vznikajících v souvislosti s procesem transformace pobytových zařízení.
  • Podpora sociálních služeb zapojených do reformy psychiatrické péče.
  • Podpora sociálních služeb určených osobám s duševním onemocněním.
  • Podpora služeb pro osoby s poruchami autistického spektra, s neurodegenerativními poruchami (zejm. s Alzheimerovou chorobou, Parkinsonovou chorobou), s kombinovanými vadami a s onemocněními s nízkou prevalencí.
  • Podpora zajištění kontinuálního financování služeb sociální prevence, financovaných z individuálních projektů krajů.
  • Podpora zásad a principů paliativní péče v sociálních službách.
  • Podpora adekvátního personálního zajištění v sociálních službách, zejména pracovníků v přímé péči (sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách).

Forma a výše podpory:

 • O výši finanční podpory rozhoduje Zastupitelstvo Ústeckého kraje.

Specifika a omezení:

 • Lhůta pro rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje ve věci přidělení/nepřidělení výše finanční podpory je stanovena do 28. února 2022.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru