Přeskočit na obsah

Podpora sociálního podnikání v Pardubickém kraji

Dotaci na podporu sociální ekonomiky na území Pardubického kraje. Program má za cíl podporovat stávající sociální podniky v růstu jejich celospolečenského dopadu a dále subjekty směřující k oboru sociálního podnikání a budování plnohodnotných sociálních podniků.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 2. 1. 2020 – 31. 1. 2020.

Příjemci podpory:

 • Zapsaný spolek, obecně prospěšná společnost, církevní právnická osoba, ústav, nadace,  fyzická osoba, družstvo, akciová společnost, společnost s ručením omezeným, veřejná obchodní společnost.

Typy podporovaných projektů:

 • Podporované aktivity Typ A — Vznik nového SP:
  • Pořízení právních, poradenských a vzdělávacích služeb potřebných k založení sociálního podniku.
  • Vznik byznys plánu a strategických dokumentů.
  • Náklady na nákup dotačního managementu.
  • Pořízení neinvestičního a investičního majetku sloužícího k založení a nastartování sociálního podniku ve vztahu k zaměstnancům z cílových skupin (např. úprava pracovního místa, nákup specifických pracovních pomůcek a nástrojů apod.).
 • Podporované aktivity Typ B – Rozvoj stávajícího SP:
  • Podpora tvorby nebo aktualizace byznys plánu sociálního podniku.
  • Pořízení investičního nebo neinvestičního majetku k zajištění výroby nebo poskytování služeb daným sociálním podnikem.
  • Podpora mzdových nákladů zaměstnanců (asistentů), kteří pomáhají při výkonu práce znevýhodněným pracovníkům.
  • Specifické vzdělávání znevýhodněných pracovníků zaměřené na jejich rozvoj.
  • Úprava pracovního místa nebo pracovního nástroje pro potřeby konkrétního zaměstnance.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných na program: 1 500 000 Kč.
 • Minimální výše poskytnuté dotace činí 10 000 Kč, maximální výše 150 000 Kč na projekt.

Specifika a omezení:

 • Projekt musí být realizován na území Pardubického kraje.
 • Doba realizace projektu je maximálně 12 měsíců, přičemž projekt musí být ukončen nejpozději k 31. 12. 2020.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.
Zdroj.
 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru