Přeskočit na obsah

Podpora sociálního podnikání v Ústeckém kraji

Dotace na podporu sociální ekonomiky na území Ústeckého kraje. Program má za cíl podporovat stávající sociální podniky v růstu jejich celospolečenského dopadu a dále subjekty směřující k oboru sociálního podnikání a budování plnohodnotných sociálních podniků.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 29. 5. 2023 do 6. 6. 2023.

Příjemci podpory:

 • Osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, akciová společnost, družstva (družstvo, sociální družstvo, evropská družstevní společnost), obecně prospěšné společnosti, ústavy, církevní právnické osoby, spolky.

Typy podporovaných aktivit:

 • Záměrem vyhlášeného programu je podpora sociální ekonomiky na území Ústeckého kraje.
 • Program má za cíl podporovat stávající sociální podniky v růstu jejich celospolečenského dopadu a dále subjekty směřující k oboru sociálního podnikání a budování plnohodnotných sociálních podniků.
 • Ústecký kraj tak podpoří vznik nových plnohodnotných sociálních podniků založených na principech sociálního podnikání (Podporované aktivity Typu A) a zároveň bude podporovat stávající sociální podniky v jejich rozvoji a profilaci (Podporované aktivity Typu B).
  • Typ A – vznik nového sociálního podniku.
  • Typ B – rozvoj stávajícího sociálního podniku.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných z rozpočtu kraje na II. kolo dotačního programu činí 665 000 Kč.
 • Minimální výše poskytnuté dotace činí 10 000 Kč, maximální výše dotace činí 150 000 Kč na projekt.
 • Maximální podíl dotace kraje je 100 % z celkových uznatelných nákladů zahrnutých v žádosti.

Specifika a omezení:

 • Doba realizace projektu je maximálně 12 měsíců, přičemž projekt musí být ukončen nejpozději k 31. 12. 2023.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru