Přeskočit na obsah

Podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro školní rok 2018

Dotace na podporu soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro školní rok 2018 mohou získat právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení, územní samosprávné celky v samostatné působnosti a ostatní právnické osoby. Celková dotace může dosáhnout až 100 % celkových nákladů projektu.

Příjem žádostí:

  • Do 5. května 2017 (projekty pro soutěže pořádané v ČR).
  • Do 30. září 2017 (pořádání nebo účast v mezinárodních projektech).

Příjemci podpory:

  • Právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení.
  • Územní samosprávné celky v samostatné působnosti.
  • Ostatní právnické osoby.

Typy podporovaných projektů:

  • Účelem programů je podpora soutěží a přehlídek na úrovni okresních, krajských, ústředních kol a mezinárodních soutěží pořádaných v České republice a finanční zajištění účasti žáků na mezinárodních soutěžích, navazujících na předmětové soutěže a soutěže odborně tvůrčí v zájmovém vzdělávání.
  • Zajištění rozvoje a financování soutěží v souladu s úkoly výchovně vzdělávací soustavy a hospodárně využívat finančních prostředků státního rozpočtu určených pro soutěže.
  • Dosažení větší návaznosti na rámcové vzdělávací programy a vytvořit podmínky pro zvýšení zapojení dětí, žáků a studentů do této formy zájmového vzdělávání s ohledem na celospolečenské požadavky.

Forma a výše podpory:

  • Dotace může dosáhnout až 100 % celkové výše nákladů na projekt.

Specifika a omezení:

  • O dotaci na zajištění účasti českých týmů v mezinárodních soutěžích a pořádání mezinárodních soutěžích v ČR mohou žádat pouze právnické osoby ministerstvem pověřené zajištěním soutěže na ústřední úrovni.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.
[mpress_banner banner=“7710”]
Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru