Přeskočit na obsah

Podpora soutěží propagujících podnikatele v Olomouckém kraji

Cílem dotačního titulu je podpora soutěží propagujících podnikatele je aktivní propagace úspěšných malých, středních a začínajících podnikatelů, podpora podnikatelského ducha, celkový rozvoj podnikatelské aktivity v Olomouckém kraji.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podání žádostí o dotace je stanovena od 22. 1. do 8. 2. 2021.

Příjemci podpory:

  • Právnické osoby.

Typy podporovaných aktivit:

  • Podpora soutěží propagujících podnikatele je aktivní propagace úspěšných malých, středních a začínajících podnikatelů, podpora podnikatelského ducha, celkový rozvoj podnikatelské aktivity v Olomouckém kraji.
  • Dotace může být použita na pořádání soutěží pro podnikatele, popřípadě pro studenty, a s tím spojenou inzerci a propagaci soutěží, případně na pokrytí výdajů spojených s výhrami.

Forma a výše podpory:

  • Maximální výše dotace na jednu akci/projekt činí 50 000 Kč.
  • Minimální výše dotace na jednu akci/projekt činí 75 000 Kč.
  • Minimální podíl spoluúčasti žadatele je 60 %.

Specifika a omezení:

  • Žadatel může v rámci vyhlášeného dotačního programu podat pouze jednu žádost.
  • Žadatelem v dotačním titulu nemůže být: obec, dobrovolný svazek obcí, příspěvkové organizace, jejímž zřizovatelem je kraj, obec nebo stát a jiný žadatel,

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru