Přeskočit na obsah

Podpora společenských a kulturních aktivit obcí Kraje Vysočina souvisejících s oslavami či připomenutím významných výročí obcí

Zastupitelstvo Kraje Vysočina vyhlásilo pro nadcházející rok novou výzvu pro poskytování dotací na společenské a kulturní akce obcí, které mají připomínat zejména jejich významná výročí. Tato výzva má za cíl podpořit kulturní regionální aktivity a zachovat kulturu a kulturní tradice v rámci regionu.

Příjem žádostí:

  • Žádosti je možné podávat od 4 1. do 15. 2. 2018.

Příjemci podpory:

  • Obce na území Kraje Vysočina.

Typy podporovaných projektů:

  • Podpořeny budou společenské a kulturní aktivity obcí Kraje Vysočina vycházející z kulturních tradic regionu a související především s oslavami nebo připomenutím významných výročí obcí.
  • Např.: výročí založení obce, získání městských práv, pořádání sjezdu rodáků, udělení praporu a znaku, získání ocenění, oslavy historické události obce, oslavy výročí kulturně-společenských spolků.
  • Dotaci lze poskytnout na jednorázovou akci realizovanou v maximálně třech po sobě jdoucích kalendářních dnech.

Forma a výše podpory:

  • Žadatel může v jednom kalendářním roce podat maximálně jednu žádost o dotaci na jednu akci (tato akce musí být realizována do 31. 10.).
  • Jednomu žadateli může být poskytnuta dotace v maximální výši 100 000 Kč (a přitom nejvýše 100 Kč v průměru na jednoho obyvatele obce).
  • Dotace může být poskytnuta do výše 40 % rozpočtovaných celkových nákladů projektu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

[mpress_banner banner=“7713”]

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru