Přeskočit na obsah

Podpora sportovní činnost dětí a mládeže a výkonnostního sportu Jihočeského kraje

Hlavním záměrem uvedeného dotačního programu je podpora rozvoje sportu na území Jihočeského kraje.

Příjem žádostí:

 • Příjem žádostí je v termínu od 1. 3. 2021 od 00:00 hodin do 12. 3. 2021, do 12:00 hodin.

Příjemce podpory:

 • Oprávnění žadatelé o dotaci v opatření č. 1  a č. 2
 • Právnické osoby se sídlem a působností na území Jihočeského kraje, které mají jako jednu z hlavních činností provozování sportovních a tělovýchovných činností a organizují sportovní činnost dětí a mládeže s touto právní subjektivitou: 
  • spolek podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
  • ústav podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
  • obecně prospěšná společnost zřízená podle zákona č. 248/1995 Sb.
  • nadace, nadační fond podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
  • Krajské sportovní svazy jsou oprávněným žadatelem v případě, že předmětem žádosti o dotaci je systémový projekt zaměřený na výchovu talentované mládeže.
 • Oprávnění žadatelé o dotaci v opatření č. 3 
  • Právnické osoby se sídlem nebo majoritní působností na území Jihočeského kraje, jejichž hlavní činností je sport a tělovýchova v oblasti kolektivních sportů dospělých, kteří splňují podmínku účasti v 1. nebo 2. nejvyšší celorepublikové soutěži v kategorii dospělých, dále na podporu jednotlivců v rámci kolektivních sportů, kteří jsou zařazeni do reprezentace ČR.
 • Oprávnění žadatelé o dotaci v opatření č. 4 
  • Právnické osoby se sídlem nebo majoritní působností v oblasti sportu a tělovýchovy na území Jihočeského kraje, jejichž členy tvoří individuální sportovci reprezentující Jihočeský kraj.

Typy podporovaných projektů:

 • Sportovní činnost dětí a mládeže.
 • Podpora výchovy talentované mládeže.
 • Podpora výkonnostního sportu – kolektivní sporty.
 • Podpora výkonnostního sportu – individuální sporty.

Forma a výše podpory:

 • Sportovní činnost dětí a mládeže. 
  • Min – max. výše dotace — 30 000 Kč — 500 000 Kč.
 • Podpora výchovy talentované mládeže. 
  • Min – max. výše dotace — 50 000 Kč — 4 000 000 Kč.
 • Podpora výkonnostního sportu – kolektivní sporty. 
  • Min – max. výše dotace — 60 000 Kč — 1 000 000 Kč.
 • Podpora výkonnostního sportu – individuální sporty. 
  • Min – max. výše dotace — 30 000 Kč — 150 000 Kč.
 • Min. požadovaná spoluúčast žadatele činí 20 %.

Specifika a omezení:

 • Jeden žadatel může podat do každého opatření maximálně jednu žádost. V případě, že v opaření č. 2 je žadatelem o dotaci pro sportovní svaz (komisi) bez vlastní právní subjektivity střešní organizace, podává pro každý svaz (komisi) jednu žádost.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru