Přeskočit na obsah

Podpora sportovní činnost dětí a mládeže, výkonnostního sportu a parasportu Jihočeského kraje

Hlavním záměrem uvedeného dotačního programu je podpora rozvoje sportu na území Jihočeského kraje.

Příjem žádostí:

 • Příjem žádostí je v termínu od 20. 2. 2023 od 00:00 hodin do 3. 3. 2023 do 00:00 hodin.

Příjemce podpory:

 • Oprávnění žadatelé o dotaci v opatření č. 1:
  Právnické osoby se sídlem a působností na území Jihočeského kraje, které mají jako jednu z hlavních činností provozování sportovních a tělovýchovných činností a organizují sportovní činnost dětí a mládeže s touto právní subjektivitou:
  • spolek podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
  • ústav podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
  • obecně prospěšná společnost zřízená podle zákona č. 248/1995 Sb.
 • Oprávnění žadatelé o dotaci v opatření č. 2:
  Právnické osoby se sídlem a působností na území Jihočeského kraje, které mají jako jednu z hlavních činností provozování sportovních a tělovýchovných činností a organizují výchovu talentované mládeže v rámci systematické přípravy pro vrcholový sport s touto právní subjektivitou:
  • spolek podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
  • ústav podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
  • obecně prospěšná společnost zřízená podle zákona č. 248/1995 Sb.,
  • nadace, nadační fond podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 • Krajské sportovní svazy jsou oprávněným žadatelem v případě, že předmětem žádosti o dotaci je krajské centrum mládeže nebo systémový projekt národního sportovního svazu zaměřený na výchovu talentované mládeže. Krajské sportovní svazy bez vlastní právní subjektivity mohou žádat o dotaci prostřednictvím České unie sportu (ČUS).
 • Oprávnění žadatelé o dotaci v opatření č. 3:
  Právnické osoby se sídlem nebo majoritní působností na území Jihočeského kraje, jejichž hlavní činností je sport a tělovýchova v oblasti kolektivních sportů dospělých, kteří splňují podmínku účasti v 1. nebo 2. nejvyšší celorepublikové soutěži v kategorii dospělých, dále na podporu jednotlivců v rámci kolektivních sportů, kteří jsou zařazeni do reprezentace ČR.
 • Oprávnění žadatelé o dotaci v opatření č. 4:
  Právnické osoby se sídlem nebo majoritní působností v oblasti sportu a tělovýchovy na území Jihočeského kraje, jejichž členy tvoří individuální sportovci reprezentující Jihočeský kraj dospělých v následujících individuálních sportech:
  • sporty zařazené do programu Olympijských či Paralympijských her.
  • sporty uznané Českým nebo Mezinárodním olympijským výborem, které v současné době nejsou zařazeny do programu Olympijských/Paralympijských her, ale mají mezinárodní význam a pozitivní vliv na propagaci sportu – např. orientační sporty. Relevantnost konkrétních žádostí v těchto sportech bude posuzována komisí.
 • Žádost za jednotlivé individuální sportovce, kteří spadají do podmínek dotačního programu, podávají jejich sportovní organizace. Sportovní organizace může žádat v žádosti o podporu pro více jednotlivých individuálních sportovců.
 • Oprávnění žadatelé o dotaci v opatření č. 5:
  Právnické osoby se sídlem nebo majoritní působností v oblasti sportu a tělovýchovy na území Jihočeského kraje. Opatření je určeno pouze pro subjekty, které mají evidované/registrované ZPS a jako hlavní činnost provozování tělovýchovy a sportu, s výjimkou střešních organizací a svazů ZPS.

Typy podporovaných projektů:

 • Opatření č. 1: Sportovní činnost dětí a mládeže.
 • Opatření č. 2: Podpora výchovy talentované mládeže.
 • Opatření č. 3: Podpora výkonnostního sportu — kolektivní sporty.
 • Opatření č. 4: Podpora výkonnostního sportu — individuální sporty.
 • Opatření č. 5: Aktivity sportovců se zdravotním postižením.

Forma a výše podpory:

 • Sportovní činnost dětí a mládeže. 
  • Min – max. výše dotace — 40 000 Kč — 500 000 Kč.
 • Podpora výchovy talentované mládeže. 
  • Min – max. výše dotace — 50 000 Kč — 4 000 000 Kč.
 • Podpora výkonnostního sportu – kolektivní sporty. 
  • Min – max. výše dotace — 80 000 Kč — 1 000 000 Kč.
 • Podpora výkonnostního sportu – individuální sporty. 
  • Min – max. výše dotace — 40 000 Kč — 150 000 Kč.
 • Aktivity sportovců se zdravotním postižením. 
  • Min – max. výše dotace — 40 000 Kč — 150 000 Kč.

Specifika a omezení:

 •  Uznatelnými výdaji jsou výdaje vzniklé v období realizace projektu dle harmonogramu dotačního programu uvedeného v těchto pravidlech, tj. od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2024.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru