Přeskočit na obsah

Podpora sportovní činnost dětí a mládeže, výkonnostního sportu a parasportu Jihočeského kraje

Hlavním záměrem uvedeného dotačního programu je podpora rozvoje sportu na území Jihočeského kraje.

Příjem žádostí:

 • Příjem žádostí je v termínu  od 26. 2. 2024 do 12. 3. 2024 do 12:00.

Příjemce podpory:

 • Oprávnění žadatelé o dotaci v opatření č. 1:
  Právnické osoby se sídlem a působností na území Jihočeského kraje, které mají jako jednu z hlavních činností provozování sportovních a tělovýchovných činností a organizují sportovní činnost dětí a mládeže s touto právní subjektivitou:
  • spolek podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
  • ústav podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
  • obecně prospěšná společnost zřízená podle zákona č. 248/1995 Sb.
 • Oprávnění žadatelé o dotaci v opatření č. 2:
  Právnické osoby se sídlem a působností na území Jihočeského kraje, které mají jako jednu z hlavních činností provozování sportovních a tělovýchovných činností a organizují výchovu talentované mládeže v rámci systematické přípravy pro vrcholový sport s touto právní subjektivitou:
  • spolek podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
  • ústav podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
  • obecně prospěšná společnost zřízená podle zákona č. 248/1995 Sb.,
  • nadace, nadační fond podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 • Krajské sportovní svazy jsou oprávněným žadatelem v případě, že předmětem žádosti o dotaci je krajské centrum mládeže nebo systémový projekt národního sportovního svazu zaměřený na výchovu talentované mládeže. Krajské sportovní svazy bez vlastní právní subjektivity mohou žádat o dotaci prostřednictvím České unie sportu (ČUS).
 • Oprávnění žadatelé o dotaci v opatření č. 3:
  Právnické osoby se sídlem nebo majoritní působností na území Jihočeského kraje, jejichž hlavní činností je sport a tělovýchova v oblasti kolektivních sportů dospělých, kteří splňují podmínku účasti v 1. nebo 2. nejvyšší celorepublikové soutěži v kategorii dospělých, dále na podporu jednotlivců v rámci kolektivních sportů, kteří jsou zařazeni do reprezentace ČR.
 • Oprávnění žadatelé o dotaci v opatření č. 4:
  Právnické osoby se sídlem nebo majoritní působností v oblasti sportu a tělovýchovy na území Jihočeského kraje, jejichž členy tvoří individuální sportovci reprezentující Jihočeský kraj dospělých v následujících individuálních sportech:
  • sporty zařazené do programu Olympijských či Paralympijských her.
  • sporty uznané Českým nebo Mezinárodním olympijským výborem, které v současné době nejsou zařazeny do programu Olympijských/Paralympijských her, ale mají mezinárodní význam a pozitivní vliv na propagaci sportu – např. orientační sporty. Relevantnost konkrétních žádostí v těchto sportech bude posuzována komisí.
 • Žádost za jednotlivé individuální sportovce, kteří spadají do podmínek dotačního programu, podávají jejich sportovní organizace. Sportovní organizace může žádat v žádosti o podporu pro více jednotlivých individuálních sportovců.
 • Oprávnění žadatelé o dotaci v opatření č. 5:
  Právnické osoby se sídlem nebo majoritní působností v oblasti sportu a tělovýchovy na území Jihočeského kraje. Opatření je určeno pouze pro subjekty, které mají evidované/registrované ZPS a jako hlavní činnost provozování tělovýchovy a sportu, s výjimkou střešních organizací a svazů ZPS.

Typy podporovaných projektů:

 • Opatření č. 1: Sportovní činnost dětí a mládeže.
 • Opatření č. 2: Podpora výchovy talentované mládeže.
 • Opatření č. 3: Podpora výkonnostního sportu — kolektivní sporty.
 • Opatření č. 4: Podpora výkonnostního sportu — individuální sporty.
 • Opatření č. 5: Aktivity sportovců se zdravotním postižením.

Forma a výše podpory:

 • Sportovní činnost dětí a mládeže. 
  • Min – max. výše dotace — 40 000 Kč — 500 000 Kč.
 • Podpora výchovy talentované mládeže. 
  • Min – max. výše dotace — 50 000 Kč — 4 000 000 Kč.
 • Podpora výkonnostního sportu – kolektivní sporty. 
  • Min – max. výše dotace — 80 000 Kč — 1 000 000 Kč.
 • Podpora výkonnostního sportu – individuální sporty. 
  • Min – max. výše dotace — 40 000 Kč — 150 000 Kč.
 • Aktivity sportovců se zdravotním postižením. 
  • Min – max. výše dotace — 40 000 Kč — 150 000 Kč.
 • Min. požadovaná spoluúčast žadatele činí 20 %.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může podat do každého opatření maximálně 1 žádost.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

2 komentáře na “Podpora sportovní činnost dětí a mládeže, výkonnostního sportu a parasportu Jihočeského kraje”

  1. Mgr. Lucie Tomčíková
   Mgr. Lucie Tomčíková

   Dobrý den,
   pro danou výzvu jsou oprávnění žadatelé pouze právnické osoby jako spolky či nadace. OSVČ žádat nemohou. Obávám se, že vhodný dotační titul pro vaši činnost jako fyzickou osobu nenajdeme. Je mi líto, že jsem vám nemohla lépe pomoci.
   S pozdravem, Lucie Leikepová Tomčíková

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru