Přeskočit na obsah

Podpora sportovní infrastruktury na území Zlínského kraje

Dotace na vybudování a obnovu sportovní infrastruktury v kraji, naplňování Plánu rozvoje sportu ve Zlínském kraji – Strategický cíl B – Zajištění úplné a kvalitní sportovní infrastruktury.

Příjem žádostí:

 • Datum a čas ukončení příjmu žádostí: od 30. 10. 2023 do 31. 5. 2024 do 13:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Obec ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a její zřízené či zakládané organizace;
 • Spolek a pobočný spolek ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
 • Obchodní společnosti ve smyslu zákona č. 90/2012 Sb.

Typy podporovaných projektů:

 • Rozvoj sportovní infrastruktury na území Zlínského kraje:
  • technické zhodnocení (modernizace, rekonstrukce) stávajících sportovních zařízení včetně jejich zázemí,
  • výstavba nových sportovních zařízení včetně jejich zázemí,
  • pořízení dlouhodobého hmotného movitého majetku a dlouhodobého nehmotného majetku určeného pro zajištění provozu sportovní činnosti.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše dotace činí na 1 projekt: 100 000 Kč.
 • Maximální výše dotace činí na 1 projekt: 1 000 000 Kč.
 • Maximální míra dotace činí 50 % z celkových způsobilých výdajů projektu.
 • Celková předpokládaná částka určená pro Program je 20 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Realizace projektu může být zahájena nejdříve dne 1. 7. 2023.
 • Nejzazší datum pro ukončení realizace projektu je stanoveno na 31. 12. 2024.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru