Přeskočit na obsah

Podpora sportovní infrastruktury v Jihočeském kraji

Dotace na podporu rozvoje a obnovy sportovních zařízení na území Jihočeského kraje za účelem zvyšování jejich kvality a využívání sportovními oddíly, kluby i veřejností.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 3. 1. 2022 od 00 hodin do 14. 1. 2022 do 12 hodin.

Příjemci podpory:

 • Organizace se sídlem na území Jihočeského kraje, které mají jako hlavní činnost provozování sportovních a tělovýchovných činností, a vyvíjejí činnost podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (spolky, ústavy), nebo podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech; subjekty se sídlem mimo území Jihočeského kraje mohou žádat pouze pro ty své organizační jednotky, pobočné spolky, místní skupiny, které mají sídlo na území Jihočeského kraje,
 • právnické a fyzické osoby působící v oblasti sportu a tělovýchovy se sídlem na území Jihočeského kraje,
 • obce včetně dobrovolných svazků obcí se sídlem na území Jihočeského kraje,
 • právnická osoba vykonávající činnost školy nebo školského zařízení se sídlem na území Jihočeského kraje vyjma právnických osob zřizovaných Jihočeským krajem.

Typy podporovaných aktivit:

 • Opatření č. 1: Rekonstrukce a opravy tribun, oplocení a osvětlení venkovních sportovišť.
 • Opatření č. 2: Rekonstrukce a opravy zázemí sportovišť.
 • Opatření č. 3: Obnova vybavení sportovišť a jejich zázemí.

Forma a výše podpory:

 • 1 Rekonstrukce a opravy tribun, oplocení a osvětlení venkovních sportovišť. 
  • Minimální výška dotace 200 000 Kč, maximální výška dotace 2 000 000 Kč.
  • Min. požadovaná spoluúčast žadatele činí 20 %.
 • 2 Rekonstrukce a opravy zázemí sportovišť. 
  • Minimální výška dotace 100 000 Kč, maximální výška dotace 800 000 Kč.
  • Min. požadovaná spoluúčast žadatele činí 20 %.
 • 3 Obnova vybavení sportovišť a jejich zázemí . 
  • Minimální výška dotace 50 000 Kč, maximální výška dotace 150 000 Kč.
  • Min. požadovaná spoluúčast žadatele činí 20 %.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může podat do každého opatření maximálně jednu žádost s výjimkou subjektů zastřešujících minimálně 5 organizačních jednotek bez právní subjektivity zřízených v rámci jedné právnické osoby s právní subjektivitou (nevztahuje se na právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení), tyto subjekty mohou podat do každého opatření maximálně 3 žádosti.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru