Přeskočit na obsah

Podpora sportovní infrastruktury v Jihočeském kraji

Dotace na podporu rozvoje a obnovy sportovních zařízení na území Jihočeského kraje za účelem zvyšování jejich kvality a využívání sportovními oddíly, kluby i veřejností.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 2. 1. 2024 do 22. 1. 2024 do 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Organizace se sídlem na území Jihočeského kraje, které mají jako hlavní činnost provozování sportovních a tělovýchovných činností, a vyvíjejí činnost podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (spolky, ústavy), nebo podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech; subjekty se sídlem mimo území Jihočeského kraje mohou žádat pouze pro ty své organizační jednotky, pobočné spolky, místní skupiny, které mají sídlo na území Jihočeského kraje,
 • jiné právnické a fyzické osoby podnikající působící v oblasti sportu a tělovýchovy se sídlem na území Jihočeského kraje,
 • obce včetně dobrovolných svazků obcí se sídlem na území Jihočeského kraje do 5 tis. obyvatel a jejich příspěvkové organizace.

Typy podporovaných aktivit:

 • Opatření č. 1: Rekonstrukce a opravy sportovišť.
 • Opatření č. 2: Rekonstrukce a opravy zázemí sportovišť.
 • Opatření č. 3: Obnova vybavení sportovišť a jejich zázemí.

Forma a výše podpory:

 • 1 Rekonstrukce a opravy sportovišť. 
  • Minimální výška dotace 600 000 Kč, maximální výška dotace 2 000 000 Kč.
 • 2 Rekonstrukce a opravy zázemí sportovišť. 
  • Minimální výška dotace 150 000 Kč, maximální výška dotace 800 000 Kč.
 • 3 Obnova vybavení sportovišť a jejich zázemí. 
  • Minimální výška dotace 50 000 Kč, maximální výška dotace 150 000 Kč.
 • Min. požadovaná spoluúčast žadatele činí 50 % (pro obce do 5 tis. obyvatel a jejich příspěvkové organizace) 20 % (ostatní).

Specifika a omezení:

 • Žadatel může podat do každého opatření maximálně jednu žádost s výjimkou subjektů zastřešujících minimálně 5 organizačních jednotek bez právní subjektivity zřízených v rámci jedné právnické osoby s právní subjektivitou (nevztahuje se na právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení), tyto subjekty mohou podat do každého opatření maximálně 3 žádosti.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru