Přeskočit na obsah

Podpora sportovních aktivit v Jihočeském kraji

Dotace na podporu rozvoje sportu na území Jihočeského kraje v souladu se schválenými konkrétními opatřeními, která jsou obsažena ve strategických dokumentech Jihočeského kraje.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 2. 1. 2024 do 22. 1. 2024 do 12:00.

Příjemci podpory:

 • Organizace se sídlem na území Jihočeského kraje, které mají jako hlavní činnost provozování sportovních a tělovýchovných činností, a vyvíjejí činnost podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (spolky, ústavy), nebo podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech; subjekty se sídlem mimo území Jihočeského kraje mohou žádat pouze pro ty své organizační jednotky, pobočné spolky, místní skupiny, které mají sídlo na území Jihočeského kraje. V opatření č. 1 může mít žadatel sídlo mimo území Jihočeského kraje, ale dotaci lze požadovat pouze na veřejně přístupnou aktivitu, která se koná na území Jihočeského kraje.
 • Právnické a fyzické osoby působící v oblasti sportu a tělovýchovy se sídlem na území Jihočeského kraje. V opatření č. 1 může mít žadatel sídlo mimo území Jihočeského kraje, ale dotaci lze požadovat pouze na veřejně přístupnou aktivitu, která se koná na území Jihočeského kraje.
 • Obce včetně dobrovolných svazků obcí se sídlem na území Jihočeského kraje,
 • Právnická osoba vykonávající činnost školy nebo školského zařízení se sídlem na území Jihočeského kraje vyjma právnických osob zřizovaných Jihočeským krajem.

Typy podporovaných aktivit:

 • Opatření č. 1: Veřejně přístupné sportovní aktivity.
 • Opatření č. 2: Mezinárodní aktivity v oblasti sportu.

Forma a výše podpory:

 • Celková částka, která je pro 1. výzvu dotačního programu na rok 2024 k dispozici, činí 3 mil. Kč.
 • 1 Veřejně přístupné sportovní aktivity 
  • Minimální výška dotace 10 000 Kč, maximální výška dotace 150 000 Kč.
  • Min. požadovaná spoluúčast žadatele činí 20 %.
 • 2 Mezinárodní aktivity v oblasti sportu 
  • Minimální výška dotace 10 000 Kč, maximální výška dotace 60 000 Kč.
  • Min. požadovaná spoluúčast žadatele činí 20 %.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může podat do každého opatření maximálně jednu žádost,
 • výjimka – subjekty, zastřešující minimálně 5 organizačních jednotek bez právní subjektivity zřízených v rámci jedné právnické osoby mohou podat do každého z těchto opatření maximálně 3 žádosti.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zrdoj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru