Přeskočit na obsah

Podpora sportu v Jihomoravském kraji

Dotace na podporu zkvalitňování sportovních zařízení a podpora pravidelné a systematické sportovní činnosti spolků, zejména sportovních subjektů pracujících s dětmi a mládeží, na území JMK.

Příjem žádostí:

 • Žádosti se podávají ve lhůtě od 12. 02. 2024, 8:00 hod. do 01. 03. 2024 do 14:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Právnické osoby zapsané ve spolkovém rejstříku (§ 26 odst. 1 písm. a) zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, jejichž hlavní náplní jsou činnosti v oblasti tělovýchovy a sportu (zejména sportovní kluby, tělocvičné jednoty a ostatní tělovýchovné organizace) působící na území Jihomoravského kraje, vyjma spolků věnujícím se požárnímu sportu (např. sbory dobrovolných hasičů) a spolků primárně sdružující jiné právnické osoby, např. svazy, sdružení svazů, unie klubů.

Typy podporovaných projektů:

 • Okruh A: Podpora výstavby, rekonstrukcí a oprav sportovních zařízení, pořízení investičního movitého majetku sportovních zařízení a organizací.
 • Okruh B: Podpora pravidelné činnosti sportovních organizací.

Forma a výše podpory:

 • Okruh A:
 • minimální výše dotace je stanovena na 50 000 Kč,
 • maximální na 200 000 Kč.
 • Okruh B:
 • Skupina 2: Minimální výše dotace určená na úhradu provozních výdajů činí 25 000 Kč. Maximální výše dotace určená na úhradu provozních výdajů činí 80 000 Kč.
 • Skupina 1: Minimální výše dotace určená na úhradu provozních výdajů činí 50 000 Kč. Maximální výše dotace určená na úhradu provozních výdajů činí 150 000 Kč.
 • Minimální podíl spoluúčasti žadatele z vlastních nebo jiných zdrojů v okruhu A i B činí 30 % z celkových výdajů na projekt, který je předmětem dotace.

Specifika a omezení:

 • Projekt musí být realizován na území Jihomoravského kraje.
 • Čerpání dotace a realizace projektu musí spadat do období od 01. 01. 2024 do 31. 12. 2024. Prostředky dotace nelze převádět do roku následujícího.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

2 komentáře na “Podpora sportu v Jihomoravském kraji”

 1. Marta Mojžíšová

  Kde mohu získat údaje o “opravě hřiště” v Horních Loučkách? Zvláště by mě zajímalo jak je řešeno odhlučnění plánovaného provozu po opravě.
  Děkuji Mojžíšová

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru