Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Podpora sportu v obcích do 2 000 obyvatel ve Zlínském kraji

branka
Share Button

Cílem Programu je zvýšení úrovně sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních organizacích ve Zlínském kraji.

Příjem žádostí:

  • Žadatel může předložit Žádost o poskytnutí podpory v termínu od 25. 1. 2021 do 19. 2. 2021 do 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

  • Spolek a pobočný spolek ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se sídlem a působící v obci nebo v místní části obce, která má maximálně 2 000 trvale žijících obyvatel a jeho členská základna od 5 do 18 let čítá minimálně 10 osob.
  • Spolek nebo pobočný spolek, který si zažádá o podporu v Programu MaS02-21 si již v jednom kalendářním roce nemůže zažádat o podporu v Programu MaS03-21.

Typy podporovaných projektů:

  • Podpora spolkové sportovní činnosti na malých obcích – Podpora trenérů dětí a mládeže a materiálně technické základny pro jejich činnost (tj. přímá a systematická práce s dětmi a mládeží, soustavná příprava sportovců na sportovní akce regionálního, republikového či vrcholového charakteru, vzdělávání trenérů, pořízení sportovního vybavení, drobné opravy sportovišť a sportovních zařízení, apod.).

Forma a výše podpory:

  • Minimální výše dotace činí na 1 projekt: 10 000 Kč.
  • Maximální výše dotace činí na 1 projekt: 50 000 Kč.
  • Maximální míra podpory činí 70 % z celkových způsobilých nákladů na podporované opatření.

Specifika a omezení:

  • Na 1 projekt může žadatel předložit maximálně 1 Žádost o poskytnutí podpory.
  • Realizace projektu může být zahájena nejdříve dne 1. 1. 2021. Nejzazší datum pro ukončení realizace projektu je stanoveno na 31. 12. 2021.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>