Přeskočit na obsah

Podpora sportu v obcích do 3 000 obyvatel ve Zlínském kraji

Cílem Programu je zvýšení úrovně sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních organizacích ve Zlínském kraji.

Příjem žádostí:

  • Žadatel může předložit Žádost o poskytnutí podpory v termínu od 22. 1. 2024 do 14. 2. 2024 do 16:00 hodin. 

Příjemci podpory:

  • Spolek a pobočný spolek ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se sídlem a působící v obci, která má maximálně 3 000 trvale žijících obyvatel a jeho členská základna od 5 do 18 let čítá minimálně 10 osob.
  • Spolek nebo pobočný spolek, který si zažádá o podporu v Programu MaS02-24 si již v jednom kalendářním roce nemůže zažádat o podporu v Programu MaS03-24.

Typy podporovaných projektů:

  • Podpora spolkové sportovní činnosti na malých obcích — Podpora trenérů dětí a mládeže a materiálně technické základny pro jejich činnost (tj. přímá a systematická práce s dětmi a mládeží, soustavná příprava sportovců na sportovní akce regionálního, republikového či vrcholového charakteru, vzdělávání trenérů, pořízení sportovního vybavení, drobné opravy sportovišť a sportovních zařízení, apod.).

Forma a výše podpory:

  • Minimální výše dotace činí na 1 projekt: 10 000 Kč.
  • Maximální výše dotace činí na 1 projekt: 50 000 Kč.
  • Maximální míra podpory činí 70 % z celkových způsobilých nákladů na podporované opatření.

Specifika a omezení:

  • Na 1 projekt může žadatel předložit maximálně 1 Žádost o poskytnutí podpory.
  • Realizace projektu může být zahájena nejdříve dne 1. 1. 20234
  • Nejzazší datum pro ukončení realizace projektu je stanoveno na 31. 1. 2025.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru