Přeskočit na obsah

Podpora sportu ve městě Blansko

Cílem dotačního programu je podpora sportovních aktivit na území města Blansko v souladu s Koncepcí. Dotační program je zaměřen především na podporu aktivního zapojení dětí a mládeže do sportovních aktivit.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 04. 12. 2023 od 07:30 hodin do 03. 01. 2024 do 16:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Právnické osoby – zapsané spolky nebo jiné neziskové organizace (s výjimkou příspěvkových organizací), které mají sídlo na území města Blansko, realizují svoji sportovní činnost na území města Blansko nebo v částech města, vykazují pravidelnou organizovanou sportovní činnost a jsou zapsané v některém z veřejných rejstříků, a provozovatel městských sportovišť.

Typy podporovaných aktivit:

 • Cílem dotačního programu je podpora sportovních aktivit na území města Blansko v souladu s Koncepcí. Dotační program je zaměřen především na podporu aktivního zapojení dětí a mládeže do sportovních aktivit.
 • Sportovní subjekty pracující výhradně s cílovou skupinou mladší 18 let budou do dotačního systému zařazeni pouze v případě, že již zajišťují nebo jsou organizačně schopni zajišťovat kontinuální přípravu mladých sportovců napříč různými věkovými dětskými a mládežnickými kategoriemi do doby, než tito v rámci daného sportovního odvětví dospějí do kategorie dospělých sportujících nebo dovrší alespoň 15 let věku.
 • Žadatelé mohou v rámci tohoto programu žádat o 2 druhy dotací:
  • a) 2. složka – na financování provozu vlastních sportovišť, která nejsou v majetku města,
  • b) 3. složka – na financování činnosti sportovních subjektů.

Forma a výše podpory:

 • Na dotační program je předpokládána částka ve výši 2 625 000 Kč, z toho na jednotlivé složky připadá:
  • a) 2. složka: max. 30 %,
  • b) 3. složka: 70 %.
 • Dotace je poskytována maximálně do výše 70 % z celkových předpokládaných nákladů subjektu na projekt za celý subjekt a současně maximálně do výše požadavku uvedeného v žádosti. V případě 3. složky bude kromě výše uvedených pravidel poskytována dotace pro jednoho žadatele max. do výše 400 tis. Kč.

Specifika a omezení:

 • Dotaci je možno čerpat na účely uvedené výše, které budou realizovány od 01. 01. 2024 do 31. 12. 2024.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru