Přeskočit na obsah

Podpora sportu ve městě Znojmě

Dotace je určena na podporu dlouhodobé a soustavné činnosti sportovních organizací, které se zabývají rozvíjením sportovních dovedností a zdatností dětí a mládeže na území města Znojma a to do věku nejvyšší mládežnické kategorie příslušného sportu. Město Znojmo bude podporovat významné sportovní akce konané na území města Znojma.

Příjem žádostí:

 • Žádosti se podávají od 12. 10. 2020 do 31. 10. 2020.

Příjemce podpory:

 • V případě priorit 1 a 2 jsou: 
  • právnické osoby zajišťující tělovýchovnou, sportovní a turistickou činnost na území města Znojma. Specifikace žadatelů v prioritě č. 1 bude upřesněna usnesením Rady města Znojma.
 • V případě priority 3 jsou: 
  • fyzické podnikající a nepodnikající osoby a právnické osoby pořádající ve městě Znojmě významnou sportovní akci nebo reprezentující město Znojmo.

Typy podporovaných projektů:

 • Podpora vrcholového sportu významně se podílejícího na prezentaci města Znojma.
 • Podpora pravidelné činnosti sportovních klubů pro děti a mládež.
 • Podpora významných sportovních akcí a reprezentace města Znojma.

Forma a výše podpory:

 • Priorita č. 1: min. výše dotace je 1 000 000 Kč, max. výše dotace je 10 000 000 Kč, min. spoluúčast žadatele je 40 %/60 %.
 • Priorita č. 2: min. výše dotace je 5 000 Kč, max. výše dotace je 1 000 000 Kč, min. spoluúčast žadatele je 40 %/60 %.
 • Priorita č. 3: min. výše dotace je 5 000 Kč, max. výše dotace je 500 000 Kč, min. spoluúčast žadatele je 40 %/60 %.
 • Minimální spoluúčast financování žadatele o dotaci je: 
  • a) 40 % z uznatelných nákladů u nepodnikatelského subjektu (např. spolky, sdružení),
  • b) 60 % z uznatelných nákladů u podnikatelského subjektu (např. spol. s r. o., a.s.).

Specifika a omezení:

 • Žadatel je oprávněn předložit pouze jednu žádost v rámci priority dotačního programu (nelze slučovat prioritu č. 3 s prioritou č. 1), maximálně však dvě žádosti v rámci všech vyhlášených dotačních programů města Znojma včetně žádostí o poskytnutí individuální dotace.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.
Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru