Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Podpora stávajících včelařů na území Olomouckého kraje

včely
Share Button

Dotace na podporu včelařství v Olomouckém kraji ve veřejném zájmu a v souladu s cíli Olomouckého kraje.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 8. 3. 2021 do 26. 3. 2021.

Příjemci podpory:

  • Fyzická osoba, dosáhne nejpozději v den podání žádosti o dotaci 18 let, která má trvalý pobyt na území Olomouckého kraje, a provozuje včelařství a v minulosti včelařství provozovala, ke dni 1. 1. 2021 vlastní minimálně jedno včelstvo, a nebo v minulosti včelařství provozovala, ke dni 1. 1. 2021 nevlastní žádné včelstvo, neboť svá včelstva musela zlikvidovat na pokyn orgánů Státní veterinární správy, a ke dni podání vyúčtování dotace již alespoň jedno včelstvo vlastní.

Typy podporovaných aktivit:

  • Nákup nových kompletních nástavkových úlů s oddělitelným zasíťovaným dnem umožňujícím sledovat spad varroázy v celkovém maximálním počtu 10 ks úlů, přičemž počet úlů nesmí přesáhnout aktuální počet včelstev nahlášených na Českomoravskou společnost chovatelů, a. s..
  • Pro včelaře, kteří museli svá včelstva zlikvidovat na pokyn orgánů Státní veterinární správy, také možnost nákupu plemenného a chovného materiálu – samostatné matky s doloženým původem nebo oddělky od včelaře registrovaného u Českomoravské společnosti chovatelů, a.s. Doložením původu je potvrzení, že samostatné matky pochází z chovu zapojeného do uznaného šlechtitelského programu včely kraňské – vyššího, rozmnožovacího (seznam těchto chovů lze nalézt pro příslušný rok na webových stránkách Českého svazu včelařů, z. s.). Dále je třeba doložit k oddělkům nebo samostatným matkám kopii platného veterinárního potvrzení o zdravotním stavu oddělků/matek).

Forma a výše podpory:

  • Minimální výše dotace na jednu akci/projekt činí 5 000 Kč.
  • Maximální výše dotace na jednu akci/projekt činí 10 000 Kč.

Specifika a omezení:

  • Žadatel může v rámci vyhlášeného dotačního titulu podat pouze jednu žádost.
  • Povinná spoluúčast žadatele není požadována.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>