Přeskočit na obsah

Program na podporu včelařů na území Olomouckého kraje

Dotace na podporu včelařství v Olomouckém kraji ve veřejném zájmu a v souladu s cíli Olomouckého kraje.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podání žádostí o dotace, včetně povinných příloh, je stanovena od 23. 1. 2023 do 10. 2. 2023 do 12:00 hodin, není-li dále stanoveno jinak.

Příjemci podpory:

 • Fyzická osoba,
  • dosáhne nejpozději v den podání žádosti o dotaci 18 let,
  • nemá omezenou svéprávnost dle § 55 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
  • má trvalý pobyt na území Olomouckého kraje, nebo má trvalý pobyt mimo území Olomouckého kraje, ale výstupy akce, na niž je požadována dotace, budou realizovány v územním obvodu Olomouckého kraje, případně budou propagovat Olomoucký kraj mimo jeho územní působnost,
  • začínající včelař v minulosti včelařství neprovozoval, do 1. 1. 2023 nevlastní žádná včelstva a nebo stávající včelař provozuje včelařství a v minulosti včelařství provozoval, ke dni 1. 1. 2023 vlastní minimálně jedno včelstvo a max. 15 včelstev.

Typy podporovaných aktivit:

 • Začínající včelaři:
 • A. nákup nových kompletních nástavkových úlů s oddělitelným zasíťovaným dnem umožňujícím sledovat spad varroázy v celkovém maximálním počtu 5 ks úlů. Kompletní nástavkový úl se skládá z 1 dna úlu, minimálně 3 a maximálně 5 nástavků, 1 víka, mateří mřížky, rámků nebo přířezů na rámky, a mezerníků, v případě nízkonástavkových úlů může být počet nástavků jednoho úlu 5 až 7. Součástí úlu může být i krmítko, česna, česnové uzávěry, podložky na měl, strůpkové fólie, včelí výkluz a stojan na úly.
 • B. nákup plemenného a chovného materiálu – samostatné matky s doloženým původem nebo oddělky od včelaře registrovaného u Českomoravské společnosti chovatelů, a.s. Doložením původu je potvrzení, že samostatné matky pochází z chovu zapojeného do uznaného šlechtitelského programu včely kraňské — vyššího, rozmnožovacího (seznam těchto chovů lze nalézt pro příslušný rok na webových stránkách Českého svazu včelařů, z. s.). Příjemce dotace je povinen doložit k oddělkům nebo samostatným matkám kopii platného veterinárního potvrzení o zdravotním stavu oddělků/matek, pokud je nenakoupil přímo u rozmnožovacích a vyšších šlechtitelských chovů z uznaného šlechtitelského programu ČSV, z. s.
 • C. nákup nového základního vybavení: ochranné pomůcky pro jednoho včelaře (tzn. včelařský klobouk nebo kukla, rukavice, včelařský oblek nebo včelařská bunda), maximálně 10 kg voskových mezistěn, plastové mezistěny, kuřák, palivo do kuřáku, rozpěrák, rojáček, klícka a barvy nebo značení na včelí matku, smetáček, včelařský drátek, vidlička nebo talíř odvíčkovací, hřebíčky na rámky (max. 100 ks).
 • Stávající včelaři:
 • A. (povinné) nákup nových kompletních nástavkových úlů (rozšíření stávajícího chovu či obnova stávajících úlů) s oddělitelným zasíťovaným dnem umožňujícím sledovat spad varroázy v celkovém maximálním počtu 10 ks úlů. Kompletní nástavkový úl se skládá z 1 dna úlu, minimálně 3 a maximálně 5 nástavků, 1 víka, mateří mřížky, rámků nebo přířezů na rámky, a mezerníků, v případě nízkonástavkových úlů může být počet nástavků jednoho úlu 5 až 7. Součástí úlu může být i krmítko, česna, česnové uzávěry, podložky na měl, strůpkové fólie, včelí výkluz a stojan na úly.
 • B. (nepovinné) nákup plemenného a chovného materiálu – samostatné matky s doloženým původem nebo oddělky od včelaře registrovaného u Českomoravské společnosti chovatelů, a.s. Doložením původu je potvrzení, že samostatné matky pochází z chovu zapojeného do uznaného šlechtitelského programu včely kraňské — vyššího, rozmnožovacího (seznam těchto chovů lze nalézt pro příslušný rok na webových stránkách Českého svazu včelařů, z. s.). Příjemce dotace je povinen doložit k oddělkům nebo samostatným matkám kopii platného veterinárního potvrzení o zdravotním stavu oddělků/matek), pokud je nenakoupil přímo u rozmnožovacích a vyšších šlechtitelských chovů z uznaného šlechtitelského programu ČSV, z. s.
 • C. (nepovinné) nákup nového základního vybavení: ochranné pomůcky pro jednoho včelaře (tzn. včelařský klobouk nebo kukla, rukavice, včelařský oblek nebo včelařská bunda), maximálně 10 kg voskových mezistěn, plastové mezistěny, kuřák, palivo do kuřáku, rozpěrák, rojáček, klícka a barvy nebo značení na včelí matku, smetáček, včelařský drátek, vidlička nebo talíř odvíčkovací, hřebíčky na rámky (max. 100 ks).

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše dotace na jednu akci/projekt činí 5 000 Kč.
 • Maximální výše dotace na jednu akci/projekt činí 10 000 Kč.
 • Minimální podíl spoluúčasti žadatele z vlastních a jiných zdrojů vychází z celkových předpokládaných uznatelných výdajů akce uvedených v žádosti žadatele, a činí 50 % celkových předpokládaných uznatelných výdajů akce.
 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných na dotační program 02 ‑02 ‑Program na podporu včelařů na území Olomouckého kraje 2023.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může v rámci vyhlášeného dotačního titulu podat pouze jednu žádost.
 • Žadatelem v dotačním programu nemůže být: fyzická osoba oprávněná k podnikání v oblasti včelařství či osoba, která v posledních třech letech žádala o dotaci v programu na podporu začínajících včelařů Olomouckého kraje v titulu Podpora začínajících včelařů.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

2 komentáře na “Program na podporu včelařů na území Olomouckého kraje”

 1. Dobrý den,

  prosím o zaslání nějakých formulářů na získání dotace, popřípadě si s vámi dohodnout nějakou schůzku. Jsem začínající včelař .
  Moc vám děkuji za jakoukoliv informaci.

  S pozdravem a přáním hezkého dne Šálek

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru