Přeskočit na obsah

Podpora stipendií poskytovatelů akutní lůžkové péče a psychiatrické akutní a následné lůžkové péče v Olomouckém kraji

Dotace na podporu stipendií poskytovatelů akutní lůžkové péče a psychiatrické akutní a následné lůžkové péče v Olomouckém kraji.

Příjem žádostí:

  • Žádosti o dotaci lze podávat od 2. 7. 2024 do 31. 7. 2023.

Příjemci podpory:

  • Právnická osoba:
  • I. která má uděleno příslušným správním orgánem oprávnění nebo registraci poskytovat zdravotní služby ve zdravotnickém zařízení na území Olomouckého kraje a poskytuje lůžkovou akutní péči a nebo psychiatrickou akutní a následnou lůžkovou péči a 
  • II. která má Ministerstvem zdravotnictví ČR udělenou akreditaci pro vzdělávání lékařů v oboru, který chce stipendiem podpořit nebo tak může (vzdělávání lékařů v oboru, který chce stipendiem podpořit) učinit prostřednictvím jiného akreditovaného zařízení pouze na území Olomouckého kraje.

Typy podporovaných aktivit:

  • Program na podporu stipendií poskytovatelů akutní lůžkové péče a psychiatrické akutní a následné lůžkové péče je podpora stipendií poskytovatelů akutní lůžkové péče a psychiatrické akutní a následné lůžkové péče v Olomouckém kraji.

Forma a výše podpory:

  • Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se ji použít výlučně v souladu s účelem poskytnutí dotace dle čl. I odst. 2 a 4 této smlouvy, v souladu s podmínkami stanovenými v této smlouvě, v souladu se Zásadami pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Olomouckého kraje a v souladu s pravidly dotačního programu 10_04_Podpora stipendií poskytovatelů akutní lůžkové péče a psychiatrické akutní a následné lůžkové péče.

Specifika a omezení:

  • Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do 31. 12. 2023.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru