Přeskočit na obsah

Podpora technického vzdělávání v Jihočeském kraji

Podpora aktivit k rozvoji technického vzdělávání, jeho propagace a popularizace. Program by měl přispět ke zvýšení zájmu žáků o studium technických oborů a rozvoji jejich manuálních dovedností.

Příjem žádostí:

 • Žádosti jsou přijímány od 19. 9. 2016 do 10. 10. 2016 do 12:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Opatření č. 1: 
  • Střední školy zřizované Jihočeským krajem s technickými učebními a maturitními obory.
  • Jihočeská hospodářská komora.
  • Regionální agrární komora Jihočeského kraje.
 • Opatření č. 2: 
  • Střední školy zřizované Jihočeským krajem, které mají s odbornou firmou podepsánu smlouvu. Jedná se pouze o školy poskytující střední vzdělání s výučním listem ve skupinách oborů vzdělání 23 Strojírenství a strojírenská výroba, 26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika a 36 Stavebnictví, geodézie a kartografie.
 • Opatření č. 3: 
  • Střední školy zřizované Jihočeským krajem, které byly v roce 2014/2015 zapojeny do projektu IPO – Individuální projekt ostatní – Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji CZ.1.07/1.1.00/44.0007.

Typy podporovaných aktivit:

 • Opatření č. 1: Podpora aktivit k rozvoji technického vzdělávání — Podpora přípravy a realizace výstav a soutěžních přehlídek technického vzdělávání, propagačních publikací o technických oborech pro absolventy ZŠ a dalších aktivit směřujících k popularizaci technických oborů.
 • Opatření č. 2: Podpora firem při přípravě učňů na povolání — Podpora spolupráce odborných firem a škol zřizovaných Jihočeským krajem, konkrétně finanční podpora instruktorů (zaměstnanců firem) při vedení odborného výcviku učňů na pracovišti firmy a naopak stáže učitelů ve firmách, včetně nákladů za jejich zastupování.
 • Opatření č. 3: Podpora realizace technických zájmových kroužků pro žáky ze základních a středních škol na základních a středních školách -

  Příprava a realizace zájmových kroužků technického charakteru realizovaných v rámci základních a středních škol, které jsou zaměřeny na žáky základních a středních škol s cílem přispět k podpoře motivace žáků ke studiu technických oborů na středních školách.

Forma a výše podpory:

 • Opatření č. 1: Min. výše podpory činí 10 tis. Kč, max. 100 tis. Kč. Výše spolufinancování žadatele 30 %.
 • Opatření č. 2: Min. výše podpory činí 20 tis. Kč, max. 100 tis. Kč. Výše spolufinancování žadatele 20 %.
 • Opatření č. 3: Min. výše podpory činí 20 tis. Kč, max. 60 tis. Kč. Výše spolufinancování žadatele 0 %.

Specifika a omezení:

 • V rámci Opatření č. 1 může žadatel podat max. 3 žádosti, v ostatních opatřeních maximálně po jedné žádosti.
 • Realizace projektu musí skončit do 30. 6. 2017.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=”7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru