Přeskočit na obsah

Podpora technických a přírodovědných aktivit v oblasti volného času dětí a mládeže a celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením v Moravskoslezském kraji

Dotace na podporu technických a přírodovědných aktivit v oblasti volného času dětí a mládeže a celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podání žádostí o dotaci je od 1. 1. 2020 — 8. 1. 2020 včetně, v elektronické podobě do 8. 1. 2020 do 16:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • ŠMS/M/1 — střediska volného času zapsaná v Rejstříku škol a školských zařízení (střediska volného času, domy dětí a mládeže) bez ohledu na zřizovatele
 • ŠMS/M/2 — právnické osoby, jejichž předmětem činnosti je vzdělávání osob se zdravotním postižením (musí být uvedeno ve stanovách).

Typy podporovaných projektů:

 • ŠMS/M/1 Podpora technických a přírodovědných aktivit ve střediscích volného času a domech dětí a mládeže:
  • Účelem je podpora nabídky takových kroužků ve střediscích volného času a domech dětí a mládeže, které povedou k rozšíření vybrané technické a přírodovědné gramotnosti dětí a mládeže.
  • Podpořeny budou následující kroužky, které povedou ke zvýšení zájmu dětí a mládeže o techniku a přírodní vědy — modelářské kroužky, kroužky zaměřené na elektrotechniku, robotiku, fyziku, chemii, matematiku a programování, případně svým charakterem jim podobné kroužky.
 • ŠMS/M/2 Celoživotní vzdělávání osob se zdravotním postižením:
  • Účelem je přispět k lepšímu uplatnění osob se zdravotním postižením ve společnosti, a to zvyšováním vzdělanosti a rozvojem jejich dalších kompetencí.
  • Podpořeno bude zajištění kurzů a seminářů neziskového charakteru pro osoby zdravotně postižené.

Forma a výše podpory:

 • ŠMS/M/1:
  • Minimální výše poskytnuté dotace: 20 000 Kč
  • Maximální výše poskytnuté dotace: 40 000 Kč
  • Spoluúčast žadatele na uznatelných nákladech projektu není povinná.
 • ŠMS/M/2:
  • Minimální výše poskytnuté dotace: 20 000 Kč

  • Maximální výše poskytnuté dotace: 35 000 Kč

  • Spoluúčast žadatele na uznatelných nákladech projektu není povinná.

Specifika a omezení:

 • Žadatelem nemůže být příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je Moravskoslezský kraj.
 • Žadatelem nemůže být obchodní společnost, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast společníka v obchodní společnosti.
 • Realizace projektu bude zahájena nejdříve dne 1. 1. 2020, projekt bude ukončen nejpozději do 31. 12. 2020.

Máte-li zájem, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru