Přeskočit na obsah

Podpora technických a přírodovědných aktivit v oblasti volného času dětí a mládeže, celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením a podpora miniprojektů mládeže — Moravskoslezský kraj

Dotační program na podporu technických a přírodovědných aktivit v oblasti volného času dětí a mládeže, celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením a podpora miniprojektů mládeže (ŠMS/M).

Příjem žádostí:

 • Termín podání žádosti o dotaci je od 2. 1. 2019 — 8. 1. 2019 včetně.

Příjemci podpory:

 • 1. ŠMS/M/1 – střediska volného času zapsaná v Rejstříku škol a školských zařízení (střediska volného času, domy dětí a mládeže).
 • 2. ŠMS/M/2 — fyzické osoby ve věku od 18 do 26 let (daný projekt má vždy jen jednoho žadatele, který reprezentuje skupinu).
 • 3. ŠMS/M/3 — právnické osoby, jejichž předmětem činnosti je vzdělávání osob se zdravotním postižením (musí být uvedeno ve stanovách).

Typy podporovaných aktivit:

 • Dotační tituly:
  • 1. ŠMS/M/1 Podpora technických a přírodovědných aktivit ve střediscích volného času a domech dětí a mládeže: 
   • Tento dotační titul je zaměřen na podporu nabídky kroužků ve školských zařízeních pro zájmová vzdělávání typu střediska volného času a domy dětí a mládeže tak, aby byla rozšířena technická a přírodovědná gramotnost dětí a mládeže.
  • 2. ŠMS/M/2 Miniprojekty mládeže – podpora mládežnických iniciativ: 
   • Tento dotační titul je zaměřen na poskytování dotací na projekty mládeže spadající do některé z následujících priorit:
   • a) Podpora a zvýšení kvality života v mé komunitě.
   • b) Podpora mezigeneračního pochopení a soužití.
   • c) Společenské akce podporující např. kulturní a sportovní vyžití mládeže.
   • d) Akce vedoucí k minimalizaci rizikových jevů spojených se závislostním a patologickým chováním.
   • e) Participace mládeže.
  • 3. ŠMS/M/3 Celoživotní vzdělávání osob se zdravotním postižením: 
   • Tento dotační titul je zaměřen na podporu zvyšování vzdělanosti a rozvoj dalších kompetencí osob se zdravotním postižením (zajištění kurzů, seminářů pro osoby zdravotně postižené).

Forma a výše podpory:

 • Dotační titul č. 1 — Minimální výše poskytnuté dotace: 30 000 Kč. Maximální výše poskytnuté dotace: 70 000 Kč Minimální spoluúčast žadatele na uznatelných nákladech projektu není stanovena.
 • Dotační titul č. 2 — Minimální výše poskytnuté dotace není stanovena. Maximální výše poskytnuté dotace: 40 000 Kč Minimální spoluúčast žadatele na uznatelných nákladech projektu není stanovena.
 • Dotační titul č. 3 — Maximální výše poskytnuté dotace: 35 000 Kč. Minimální spoluúčast žadatele na uznatelných nákladech projektu není stanovena.

Specifika a omezení:

 • Realizace projektu bude zahájena nejdříve dne 1. 1. 2019, projekt bude ukončen nejpozději do 31. 12. 2019.
 • Příjemce dotace musí projekt realizovat na území Moravskoslezského kraje nebo mimo území Moravskoslezského kraje s tím, že cílová skupina bude z Moravskoslezského kraje.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7708”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru