Přeskočit na obsah

Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji

Dotace na podporu subjektů, které představují návštěvníkům i rezidentům unikátní technické dědictví Moravskoslezského kraje.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od  2. 1. 2024 do 12. 1. 2024.

Příjemci podpory:

 • Provozovatelé technické atraktivity, technické památky nebo využívají potenciál území Moravskoslezského kraje k vytváření a rozvoji aktivit, které představují návštěvníkům i rezidentům unikátní technické dědictví Moravskoslezského kraje (např. komentované prohlídky/jízdy, interaktivní expozice a pod.),
 • Podnikající fyzické osoby nebo právnické osoby (včetně příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je Moravskoslezský kraj).

Typy podporovaných aktivit:

 • Dotační program je účelově určen na vytváření, rozvoj a podporu prodeje dílčích produktů cestovního ruchu v rámci regionálního produktu cestovního ruchu „TECHNOTRASA, surová krása“, včetně rozvoje a modernizace potřebné infrastruktury a služeb pro návštěvníky. Součástí programu je podpora letních akcí pro návštěvníky s názvem FAJNE LÉTO, konaných v období od května do konce září.

Forma a výše podpory:

 • Minimální a maximální výše dotace na části projektu je stanovena takto: 
  • část projektu č. 1 rozvoj interaktivity a infrastruktury (povinná část), minimální výše dotace pro subjekty provozující technické atraktivity nebo technické památky (partnerská smlouva typu A) na tuto část projektu je 50 000 Kč a maximální výše dotace na tuto část projektu je 300 000 Kč. Pro subjekty, které využívají potenciál území Moravskoslezského kraje k vytváření a rozvoji aktivit, jež představují návštěvníkům i rezidentům unikátní technické dědictví Moravskoslezského kraje např. komentované prohlídky/jízdy, interaktivní expozice apod. (partnerská smlouva typu B), je maximální výše dotace na tuto část projektu 100 000 Kč,
  • část projektu č. 2 akce FAJNE LÉTO (nepovinná část), v případě, že kterýkoliv subjekt realizuje akci FAJNE LÉTO, je maximální výše dotace na tuto část projektu 80 000 Kč.
 • Maximální výše dotace na projekt činí 380 000 Kč. V případě, že subjekt bude realizovat akci FAJNE LÉTO musí být na této akci zajištěn moderátor akce, minimálně 2 tematické soutěže související s danou atraktivitou pro děti o ceny, hudební vystoupení a tematické představení či tematické aktivity. Termín konání a předběžný program akce FAJNE LÉTO je nutno uvést v žádosti.
 • Poskytovatel (Moravskoslezský kraj) se bude finančně spolupodílet na úhradě uznatelných nákladů realizovaných projektů, které bude spolufinancovat maximálně 80 %.

Specifika a omezení:

 • Příjemci dotace musí projekt realizovat na území Moravskoslezského kraje.
 • Realizace projektu bude zahájena nejdříve 1. 1. 2024, projekt bude ukončen nejpozději 31. 10. 2024.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru