Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji

images (1)
Share Button

Dotace na podporu subjektů, které představují návštěvníkům i rezidentům unikátní technické dědictví Moravskoslezského kraje.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena  do 20. 11. 2020.

Příjemci podpory:

 • Provozovatelé technické atraktivity, technické památky nebo využívají potenciál území Moravskoslezského kraje k vytváření a rozvoji aktivit, které představují návštěvníkům i rezidentům unikátní technické dědictví Moravskoslezského kraje (např. komentované prohlídky/jízdy, interaktivní expozice a pod.),
 • Podnikající fyzické osoby nebo právnické osoby (včetně příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je Moravskoslezský kraj).

Typy podporovaných aktivit:

 • Dotační program je účelově určen na vytváření, rozvoj a podporu prodeje dílčích produktů cestovního ruchu v rámci regionálního produktu cestovního ruchu „TECHNOTRASA, surová krása“, včetně rozvoje a modernizace potřebné infrastruktury a služeb pro návštěvníky. Součástí programu je podpora letních akcí pro návštěvníky s názvem FAJNE LÉTO, konaných v období od května do konce září.

Forma a výše podpory:

 • Minimální a maximální výše dotace na části projektu je stanovena takto:
  1. V případě realizace aktivit, které podporují vytváření, rozvoj, efektivní marketingovou komunikaci a měření výkonu autentických dílčích produktů s vysokým stupněm animace a interaktivity (část projektu č. 1), je maximální výše této části dotace 100 000 Kč
  2. V případě realizace akce FAJNE LÉTO (část projektu č. 2) je maximální výše této části dotace 40 000 Kč
  3. V případě realizace aktivit spojených s vytvořením a modernizací doprovodné infrastruktury pro návštěvníky (část projektu č. 3) je maximální výše této části dotace 80 000 Kč.
 • Maximální výše dotace na projekt činí 220 000 Kč.
 • Poskytovatel (Moravskoslezský kraj) se bude finančně spolupodílet na úhradě uznatelných nákladů realizovaných projektů, které bude spolufinancovat maximálně 85 %.

Specifika a omezení:

 • Příjemci dotace musí projekt realizovat na území Moravskoslezského kraje.
 • Realizace projektu bude zahájena nejdříve 1. 1. 2021, projekt bude ukončen nejpozději 31. 10. 2021.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>