Přeskočit na obsah

Podpora tělovýchovných aktivit ve městě Plzni

Cílem dotačního programu je podpora tělovýchovných a pohybových aktivit ve školách zajišťujících povinnou školní docházku na území města Plzně.

Příjem žádostí:

 • Žádost lze podat nejpozději od 2. října do 15. listopadu 2023.

Příjemci podpory:

 • a) Právnická osoba,
  b) fyzická osoba s živnostenským oprávněním, žadatel musí mít sídlo, případně sídlo své pobočky ve městě Plzni.

Typy podporovaných projektů:

 • Využití sportovních zařízení při základních školách zřizovaných městem Plzní pro tělesné aktivity, které jsou provozovány příležitostně nebo organizovaně:
  • organizace celoškolních soutěží, sportovních olympiád, sportovních dnů.
  • činnost sportovně zaměřených kroužků.
 • Rozvoj zájmové sportovní činnosti u žáků ve třídách, jejichž profilovým zaměřením není sport:
  • rozvoj pohybových aktivit nad rámec běžné výuky, jehož cílem je široké zapojení žáků, seznámení žáků s různými formami pohybových aktivit (např. aerobic, jóga, zumba, spinning, jogging, nordic walking, pilates, orientální tanec, míčové hry, cyklistika, In-line bruslení, golf, tenis aj.)
  • zajištění tělovýchovných kurzů (turistických, sportovních, plaveckých nad rámec výuky plavání podle ŠVP školy).
 • Podporu tělovýchovných turnajů žáků:
  • startovné, doprava, ubytování, program.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Plzně činí 700 000 Kč, přičemž maximální výše dotace v jednotlivém případě je 50 000 Kč, což odpovídá maximální výši žádané dotace v částce 50 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Žadatel musí mít sídlo, případně sídlo své pobočky ve městě Plzni, projekt musí mít prokazatelný vztah k městu Plzni – nabízené aktivity se musí týkat plzeňských žáků.
 • Jeden žadatel může v tomto dotačním titulu podat nejvýše jednu žádost.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru