Přeskočit na obsah

Podpora tělovýchovy a sportu v Plzeňském kraji

Dotace na podporu sportovní a tělovýchovnou činnost dětí a mládeže na území Plzeňského kraje, motivovat veřejnost k pohybu, sportu a k aktivnímu životnímu stylu.

Příjem žádostí:

 • Žádosti jsou přijímány od 8. 1. 2024 do 22. 1. 2024, 23:59:59.

Příjemci podpory:

 • Příspěvkové organizace zřízené Plzeňským krajem.
 • Oprávněnými žadateli o dotaci mohou být právnické osoby, jejichž hlavní náplní jsou činnosti v oblasti tělovýchovy a sportu (zejména sportovní kluby, tělocvičné jednoty a ostatní tělovýchovné organizace) působící na území Plzeňského kraje.

Typy podporovaných projektů:

 • Děti, mládež, školní sport – vytvořit a udržet kladný vztah k pohybu a sportu, zvyšovat fyzickou zdatnost.
 • Výchova sportovních talentů – chceme dokázat víc a uplatnit se ve sportu.
 • Organizovaný sport – sportujeme společně.
 • Sport osob se speciálními potřebami – nejsme jiní, máme stejné sportovní cíle.
 • Zdravý životní styl, pohyb, sport, sportovní akce – pohyb nás těší a jsme fit!

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný objem peněžních prostředků z rozpočtu Plzeňského kraje na realizaci programu je 30 600 000 Kč.
 • Minimální výše plánovaných neinvestičních nákladů předloženého projektu v rámci jedné žádosti o dotaci/příspěvek činí 30 000 Kč včetně DPH.
 • Maximální výše poskytnuté dotace činí 200 000 Kč.
 • Maximální výše podílu dotace/příspěvku na celkových nákladech projektu může činit až 100 %.

Specifika a omezení:

 • Žadateli nemohou být fyzické osoby s výjimkou handicapovaných sportovců.
 • Poskytnutou dotaci lze čerpat od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024 (dotaci lze použít na náklady předfinancované příjemcem na realizaci projektu od 1. 1. 2024).
 • Jedním žadatelem může být do tohoto programu podána pouze jedna žádost.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru