Přeskočit na obsah

Podpora terénních a ambulantních služeb pro poskytování odborného poradenství, nízkoprahové služby

Cílem opatření je rozšiřování potřebných služeb sociálních poraden, zejména při řešení tíživých situací. Dále je to podpora přirozené inkluze rodin, které jsou ohrožené sociálním vyloučením, handicapem nebo ekonomicky oslabené. Podporováno bude vytvoření mobilního terénního týmu pro zajištění dostupnosti sociálních služeb na území MAS Pošumaví.

Příjem žádostí:

  • Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 6. 4. 2018, 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

  • Poskytovatelé sociálních služeb.
  • Organizace zřizované obcemi.

Typy podporovaných projektů:

  • Rozšíření služeb sociální poradny.
  • Řešení tíživých sociálních situací pomocí ambulantního sociálního pracovníka.
  • Podpora obyvatel, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením nebo handicapem či ekonomicky oslabeni.
  • Řešení problémů, v jejichž důsledku občanům hrozí sociální vyloučení nebo již sociálně vyloučení jsou.
  • Vytvoření/posílení mobilního terénního týmu pro zajištění dostupnosti sociální služby v rozlehlém území MAS Pošumaví.

Forma a výše podpory:

  •  Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 400 000 CZK.
  •  Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 2 000 000 CZK.

Specifika a omezení:

  • V rámci této výzvy není využití křížového financování umožněno.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

[mpress_banner banner=“7709”]

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru