Přeskočit na obsah

Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji

Dotace na podporu turistických informačních center v Moravskoslezském kraji v oblasti řešení otázek webových stránek TIC, jejich jazykových mutací a dále aktualizace a šíření dat moderními technologiemi nebo v oblasti tvorby a aktualizace regionálních databází cestovního ruchu, šíření jednotných, komplexních a kvalitních informací o turistickém potenciálu kraje.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podání žádostí o dotaci je od 2. 1. do 12. 1. 2024 včetně.

Příjemci podpory:

 • Certifikovaná turistická informační centra na území Moravskoslezského kraje.
 • Právní formy: právnické osoby, fyzické osoby.

Typy podporovaných projektů:

 • Cílem dotačního programu je podpořit Turistická informační centra v Moravskoslezském kraji jako hlavní informační místa pro turisty v těchto aktivitách: 
  • řešení otázek webových stránek TIC, jejich jazykových mutací a dále aktualizace a šíření dat moderními technologiemi (hlavní cíl dotačního programu),
  • rozvoj elektromobility a bezbariérového turismu formou vybudování sítě nabíjecích stanic pro elektrokola včetně elektrokol a stojanů na tato kola,
  • tvorba a aktualizace regionálních databází cestovního ruchu, šíření jednotných, komplexních a kvalitních informací o turistickém potenciálu kraje,
  • zkvalitňování poskytovaných služeb turistickými informačními centry.
 • Důvodem poskytování dotací je podpora standardizace, zkvalitňování a rozšiřování informačních služeb v oblasti cestovního ruchu v kraji a zahájení zajišťování systematické součinnosti a spolupráce TIC na marketingových aktivitách kraje.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše dotace na jeden projekt je 30 000 Kč a maximální výše dotace je 80 000 Kč.
 • Poskytovatel se bude finančně spolupodílet na úhradě uznatelných nákladů realizovaných projektů, které bude spolufinancovat maximálně 80 %.

Specifika a omezení:

 • Realizace projektu může být zahájena nejdříve 1. 1. 2024. Realizace projektu musí být ukončena nejpozději 31. 10. 2024, nedojde-li k prodloužení doby realizace projektu formou dodatku k dotační smlouvě.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru