Přeskočit na obsah

Podpora turistických informačních center v Olomouckém kraji

Dotaci na podporu turistických informačních center (TIC), jejichž úkolem je především zajistit informovanost návštěvníků o nabídce zajímavých cílů, služeb, akcí a programů v Olomouckém kraji.

Příjem žádosti:

 • Lhůta pro podání žádostí o dotace, včetně povinných příloh, je stanovena od 14. 2. 2024 do 29. 2. 2024 do 12:00 hodin, není-li dále stanoveno jinak.

Příjemci podpory:

 • Obce či dobrovolné svazky obcí na území Olomouckého kraje.
 • Fyzické a právnické osoby.
 • Jiná právnická osoba, jejím předmětem činností provozování turistického informačního centra.

Typy podporovaných projektů:

 • Obecným účelem vyhlášeného dotačního titulu 12_01_03_Podpora turistických informačních center: 
  • poskytování kvalitních informací pro turisty,
  • rozšiřujících služeb pro turisty jako průvodcovství, zajištění komplexnější akce skupinám či jednotlivcům, tvorba programů pro různé cílové skupiny apod.,
  • tvorby produktů cestovního ruchu,
  • provozu TIC v rámci rozšířené otevírací doby nad rámec běžné pracovní doby (snížení mzdových výdajů v období od 1. 6. do 30. 9. 2023),
  • dalšího odborného vzdělávání pracovníků TIC,
  • rozšíření/zkvalitnění komunikačních kanálů (tvorba responzivního designu webu TIC, technická podpora on-line transferu dat a kalendáře akcí z lokálního webu žadatele na portály/do datového skladu destinačních společností Olomouckého kraje, zřízení hotspotu/chargepointu před budovou TIC, mobilní aplikace aj.),
  • tvorby materiálů propagujících turistické cíle v lokalitě (trhací mapy, letáky aj.),
  • technického zázemí pro cykloturisty a sportovního vybavení pro turisty (stojany na kola, servisní pomůcky na kola, trekingové hole aj.),
  • naplnění podmínek certifikace TIC v rámci Jednotné klasifikace turistických informačních center ČR.

Forma a výše podpory:

 • Na dotační program je předpokládaná výše celkové částky 9 900 000 Kč, z toho na dotační titul 12_01_03 Podpora turistických informačních center je určena částka 1 200 000 Kč.
 • Minimální výše dotace na jeden projekt 30 000 Kč
 • Maximální výše dotace na jeden projekt 60 000 Kč.
 • Minimální podíl spoluúčasti žadatele z vlastních a jiných zdrojů vychází z celkových předpokládaných uznatelných výdajů akce/činnosti uvedených v žádosti žadatele, a činí 30 % celkových předpokládaných uznatelných výdajů akce/činnosti.

Specifika a omezení:

 • V případě, že bude poskytnuta dotace do 35 000 Kč včetně, není vyžadována spoluúčast.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru