Přeskočit na obsah

Podpora turistických informačních center v Olomouckém kraji

Dotaci na podporu turistických informačních center lze žádat na podporu aktivit zajišťovaných turistickými informačními centry, jako je rozšíření otvírací doby, zajištění kvalitních komunikačních kanálů, tvorba propagačních materiálů, rozvoj lidských zdrojů, zajištění dalších služeb pro turisty apod.

Příjem žádosti:

 • Lhůta pro podání žádostí o dotace, včetně povinných příloh, je stanovena od 1. 2. 2022 do 28. 2. 2022 do 12:00 hodin, není-li dále stanoveno jinak.

Příjemci podpory:

 • Obce či dobrovolné svazky obcí na území Olomouckého kraje.
 • Fyzické a právnické osoby.
 • Jiná právnická osoba, jejím předmětem činností provozování turistického informačního centra.

Typy podporovaných projektů:

 • Obecným účelem vyhlášeného dotačního titulu 12_01_04_ Podpora rozvoje cestovního ruchu je podpora akcí, které splňují následující kritéria: 
  • a) rozšiřují a zkvalitňují infrastrukturu cestovního ruchu v dané lokalitě,
  • b) podporují rozvoj cykloturistiky, vyjma budování a oprav cykloznačení,
  • c) podporují rozvoj kempů a jejich kapacity d) budují a rozšiřují nabídku stellplatzů (viz odst. 10.22),
  • e) podporují dostupnost a bezbariérovost atraktivit cestovního ruchu,
  • f) podporují rozvoj agroturistiky a gastroturistiky,
  • g) podporují rozvoj vodní turistiky,
  • h) podporují prorodinná opatření v oblasti cestovního ruchu,
  • i) jsou atraktivní pro různé cílové skupiny a zdrojové trhy v rámci domácího cestovního ruchu i příjezdového cestovního ruchu,
  • j) nabízejí konkurenceschopné a kvalitní produkty a služby odpovídající současným trendům a požadavkům cestovního ruchu,
  • k) nabízejí potřebné pracovní příležitosti zejména v ekonomicky slabých oblastech.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše dotace na jeden projekt 100 000 Kč
 • Maximální výše dotace na jeden projekt 500 000 Kč.
 • Minimální podíl spoluúčasti žadatele z vlastních a jiných zdrojů vychází z celkových předpokládaných uznatelných výdajů akce uvedených v žádosti žadatele, a činí 50 % celkových předpokládaných uznatelných výdajů akce.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může v rámci vyhlášeného dotačního titulu podat pouze jednu žádost.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru