Přeskočit na obsah

Podpora tvorby audiovizuálních děl v Plzeňském kraji

Dotace na podporu audiovizuální tvorby v Plzeňském kraji směřuje ke zkvalitnění podmínek pro rozvoj filmového průmyslu a kinematografie jako nezastupitelné složky kulturního dědictví v Plzeňském kraji s cílem uchování existujících a tvorby nových kulturních hodnot.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 19. 1. 2024, 0:00:00 do 15. 4. 2024, 16:00:00.

Příjemci podpory:

 • Žadateli mohou být fyzické osoby, fyzické osoby podnikající a právnické osoby se sídlem, popř. místem podnikání na území České republiky, jejichž projekt naplňuje účel a podmínky tohoto Programu dle čl. I Pravidel.

Typy podporovaných aktivit:

 • Okruh audiovizuálních děl podporovaných z programu: 
  • a) celovečerní hraný nebo animovaný film určený pro distribuci v kinech či pro vysílání v televizi, na internetu nebo na VOD platformách v délce minimálně 60 minut včetně,
  • b) krátkometrážní hraný nebo animovaný film určený pro distribuci v kinech či pro vysílání v televizi, na internetu nebo na VOD platformách v délce do 59 minut,
  • c) dokumentární film (včetně cestopisného) určený pro distribuci v kinech či pro vysílání v televizi, na internetu nebo na VOD platformách,
  • d) hraný, animovaný nebo dokumentární seriál, jehož alespoň jedna epizoda bude natočena v Plzeňském kraji,
  • e) studentské či amatérské hrané, animované nebo dokumentární filmy, jejichž natáčení (včetně nezbytných příprav) proběhne v Plzeňském kraji alespoň v délce jednoho natáčecího dne nebo 12 hodin.

Forma a výše podpory:

 • Minimální podpora studentských a amatérských snímků na základě jedné žádosti je 20 000 Kč, maximální podpora je 50 000 Kč.
 • Podpora může tvořit maximálně 30 % skutečně vynaložených celkových nákladů, zbytek nákladů hradí příjemce z ostatních zdrojů.
 • Minimální podpora seriálové, krátkometrážní, dokumentární a celovečerní tvorby na základě jedné žádosti je 50 000 Kč, maximální podpora je 800 000 Kč.
 • Podpora může tvořit maximálně 10 % skutečně vynaložených celkových nákladů, zbytek nákladů hradí příjemce z ostatních zdrojů.

Specifika a omezení:

 • Žadateli nemohou být obce, kraje a jimi zřizované a zakládané organizace; státem a obcí zřizované příspěvkové organizace, státní podniky a organizační složky státu, politické strany a politická hnutí.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru