Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Podpora tvorby audiovizuálních děl v Plzeňském kraji

broadcasting-5177135__340
Share Button

Dotace v rámci programu jsou určeny na produkci audiovizuálních děl a její přípravu, jestliže projekt je alespoň zčásti realizován na území Plzeňského kraje, či pojednává o osobnostech spjatých s Plzeňským krajem, a zároveň má významný kulturní či vzdělávací a marketingový přínos pro Plzeňský kraj.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 23. 2. 2022 do 15. 4. 2022, 17:00:00.

Příjemci podpory:

 • Žadateli mohou být fyzické osoby, fyzické osoby podnikající a právnické osoby se sídlem, popř. místem podnikání na území České republiky, jejichž projekt naplňuje účel a podmínky tohoto Programu dle čl. I Pravidel.

Typy podporovaných aktivit:

 • 1. Dotační program na podporu audiovizuální tvorby v Plzeňském kraji směřuje ke zkvalitnění podmínek pro rozvoj filmového průmyslu a kinematografie jako nezastupitelné složky kulturního dědictví v Plzeňském kraji s cílem uchování existujících a tvorby nových kulturních hodnot.
 • 2. Dotace z programu mohou čerpat fyzické osoby, fyzické osoby podnikající a právnické osoby na výrobu audiovizuálního díla realizovaného minimálně zčásti na území Plzeňského kraje. Zároveň je nutné splnit podmínku významného kulturního, vzdělávacího a marketingového přínosu díla pro Plzeňský kraj.
 • 3. Podpora tvorby audiovizuálních děl je nástrojem přímé i nepřímé podpory místní kultury v kraji, rozvíjení nových forem spolupráce aktérů místní kultury včetně využití potenciálu tradičního a uměleckého řemesla v kraji, zapojení odborných profesí, umělců a dále propojení s aktivitami v oblasti rozvoje cestovního ruchu v Plzeňském kraji (propagace lokací, filmová turistika).
 • 4. Oživení audiovizuální tvorby v Plzeňském kraji má za účel též prohloubení vztahu obyvatel Plzeňského kraje ke svému regionu, podporu identity a prestiže regionálních lokalit.
 • 5. Podpora filmové tvorby mladých a začínajících tvůrců (studentské a amatérské filmy).

Forma a výše podpory:

 • Minimální podpora studentských a amatérských snímků na základě jedné žádosti je 20 000 Kč, maximální podpora je 40 000 Kč.
 • Podpora může tvořit maximálně 30 % skutečně vynaložených celkových nákladů, zbytek nákladů hradí příjemce z ostatních zdrojů.
 • Minimální podpora seriálové, krátkometrážní, dokumentární a celovečerní tvorby na základě jedné žádosti je 50 000 Kč, maximální podpora je 800 000 Kč.
 • Podpora může tvořit maximálně 10 % skutečně vynaložených celkových nákladů, zbytek nákladů hradí příjemce z ostatních zdrojů.

Specifika a omezení:

 • Žadateli nemohou být obce, kraje a jimi zřizované a zakládané organizace; státem a obcí zřizované příspěvkové organizace, státní podniky a organizační složky státu, politické strany a politická hnutí.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>