Přeskočit na obsah

Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského kraje

Dotace na zpracování územně plánovací dokumentace obcí v Jihočeském kraji tam, kde závazná územně plánovací dokumentace doposud chybí, nebo nevyhovuje požadavkům současně platných právních předpisů, a zpracování jejich změn tam, kde změna vyplývá z řešení Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje nebo z výhradní potřeby kraje.

Příjem žádostí:

  • Žádosti lze předkládat  od 1. 3. 2021 od 00:00 hodin do 30. 6. 2021 do 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

  • Města a obce Jihočeského kraje.

Typy podporovaných projektů:

  • Zpracování návrhu územního plánu.
  • Zpracování návrhu změny územně plánovací dokumentace vyvolané výhradní potřebou kraje (tj. z podnětu kraje).
  • Vytvářet předpoklady pro výstavbu a udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích.

Forma a výše podpory:

  • Zpracování územního plánu — Maximální výše grantu pro zpracování návrhu územního plánu činí 250 000 Kč.
  • Min. požadovaná spoluúčast žadatele činí 50 %
  • Zpracování návrhu změny územně plánovací dokumentace vyvolané výhradní potřebou kraje — Maximální výše grantu pro zpracování návrhu změny územně plánovací dokumentace vyvolané výhradní potřebou kraje činí 100 000 Kč.
  • Min. požadovaná spoluúčast žadatele činí 0 %.

Specifika a omezení:

  • Žadatel může podat maximálně 1 žádost.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru