Přeskočit na obsah

Podpora udržování a zvyšování odborných kompetencí ve zdravotnictví v Olomouckém kraji

Podpora aktivit organizovaných pro osoby pracující ve zdravotnictví k udržení a zvyšování jejich dovedností a odborných kompetencí formou praktického nácviku a vzdělávacích akcí.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 25. 1. 2016 do 5. 2. 2016.

Příjemci podpory:

  • Fyzické a právnické osoby.

Typy podporovaných aktivit:

  • Podpora udržování a zvyšování odborných kompetencí ve zdravotnictví je možné finančně podpořit realizaci odborných akcí/projektů určených pro pracovníky ve zdravotnictví. Jedná se například o akce zaměřené na praktický nácvik či zafixování odborných dovedností, dále na realizaci odborných seminářů a konferencí v oblasti zdravotnictví atd.

Forma a výše podpory:

  • Maximální výše dotace na jednu akci/projekt činí 300 000 Kč.
  • Minimální výše dotace na jednu akci/projekt činí 25 000 Kč.
  • Minimální podíl spoluúčasti žadatele z vlastních a jiných zdrojů, činí minimálně 50 % celkových skutečně vynaložených uznatelných výdajů akce/projektu.

Specifika a omezení:

  • Žadatel může na tentýž účel vyhlášeného dotačního programu/titulu podat pouze jednu žádost o poskytnutí dotace v daném kalendářním roce.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.
Zdroj
[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru