Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Podpora udržování čistoty cyklistických komunikací a úpravy běžeckých lyžařských tratí v Jihomoravském kraji

shutterstock_155878709.jpg
Share Button

Dotace na podporu budování, zlepšování a udržování podmínek pro rozvoj nemotorové dopravy v Jihomoravském kraji jako součásti bezpečného provozu, zdravého životního stylu, snižování podílu individuální motorové dopravy, zvyšování podílu nemotorové dopravy na dojížďce do zaměstnání, škol a službami, zdroje zábavy, rozvoje rekreace a cestovního ruchu, udržování tras terénní cyklistiky.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí je od 14. 02. 2022 od 8:00 hod. do 28. 02. 2022 do 17:00 hod.

Příjemci dotací:

 • Obec na území Jihomoravského kraje, dobrovolný svazek obcí, místní akční skupina, Lesy České republiky, Povodí Moravy, Mendelova univerzita v Brně, České dráhy, a.s, ) Správa železniční dopravní cesty a jiná právnická osoba se sídlem na území Jihomoravského kraje.

Typy podporovaných projektů:

 • Dotační titul 1 – Čistota cyklistických komunikací.
 • Dotační titul 2 – Údržba singletrailů.
 • Dotační titul 3 – Značení a úpravy běžeckých lyžařských tratí.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu Jihomoravského kraje pro realizaci dotačního programu činí 3 000 000 Kč, z toho na dotační titul 2 je vyčleněno maximálně 600 000 Kč.
 • Maximální podíl dotace na celkových uznatelných výdajích projektu činí max. 70 % celkových uznatelných výdajů projektu.
 • Maximální výše dotace na jeden projekt u dotačního titulu 1 a 3 činí 70 000 Kč.
 • Maximální výše dotace na jeden projekt u dotačního titulu 2 je do 8 000 Kč na jeden kilometr udržovaných singletrailů, které jsou vybudované a provozuschopné k 01. 01. 2022, a které jsou uvedeny v příloze č. 3 dotačního programu.
 • Minimální výše dotace na jeden projekt činí 25 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Příspěvky se poskytují pouze pro subjekty na území Jihomoravského kraje.
 • Uznatelné výdaje projektu musí vzniknout v době od 01. 01. 2022 do 31. 12. 2022.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>