Přeskočit na obsah

Podpora udržování čistoty cyklistických komunikací a úpravy běžeckých lyžařských tratí v Jihomoravském kraji

Dotace na podporu budování, zlepšování a udržování podmínek pro rozvoj nemotorové dopravy v Jihomoravském kraji jako součásti bezpečného provozu, zdravého životního stylu, snižování podílu individuální motorové dopravy, zvyšování podílu nemotorové dopravy na dojížďce do zaměstnání, škol a službami, zdroje zábavy, rozvoje rekreace a cestovního ruchu, udržování tras terénní cyklistiky.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí je od 27. 11. 2023 do 5. 1. 2024.

Příjemci dotací:

 • a) Obec na území Jihomoravského kraje,
  b) dobrovolný svazek obcí, jehož převážná většina členských obcí se nachází v Jihomoravském kraji,
  c) jiná právnická osoba se sídlem na území Jihomoravského kraje.

Typy podporovaných projektů:

 • Účelem dotačního programu je podpora budování, zlepšování a udržování podmínek pro  rozvoj nemotorové dopravy v Jihomoravském kraji jako součásti bezpečného provozu, zdravého životního stylu, snižování podílu individuální motorové dopravy, zvyšování podílu nemotorové dopravy na dojížďce do zaměstnání, škol a službami, zdroje zábavy, rozvoje rekreace a cestovního ruchu, udržování tras terénní cyklistiky.
 • Cílem dotačního programu je zajištění čistoty a bezpečnosti na veřejných komunikacích pro nemotorovou dopravu na území Jihomoravského kraje, tzn. na stezkách pro cyklisty, stezkách pro chodce a cyklisty, terénních a cyklistických trasách včetně drobné doprovodné cyklistické infrastruktury a dále také zvýšení bezpečnosti a zajištění značení a úpravy běžeckých lyžařských tratích na území Jihomoravského kraje.
 • Dotační titul 1 – Čistota cyklistických komunikací.
 • Dotační titul 2 – Údržba singletrailů.
 • Dotační titul 3 – Značení a úpravy běžeckých lyžařských tratí.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu Jihomoravského kraje pro realizaci dotačního programu činí 3 000 000 Kč, z toho na dotační titul 2 je vyčleněno maximálně 600 000 Kč.
 • Maximální podíl dotace na celkových uznatelných výdajích projektu činí max. 70 % celkových uznatelných výdajů projektu.
 • Maximální výše dotace na jeden projekt u dotačního titulu 1 a 3 činí 70 000 Kč.
 • Maximální výše dotace na jeden projekt u dotačního titulu 2 je do 8 000 Kč na jeden kilometr udržovaných singletrailů, které jsou vybudované a provozuschopné k 01. 01. 2024, a které jsou uvedeny v příloze č. 3 dotačního programu.
 • Minimální výše dotace na jeden projekt činí 25 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Příspěvky se poskytují pouze pro subjekty na území Jihomoravského kraje.
 • Uznatelné výdaje projektu musí vzniknout v době od 01. 01. 2024 do 31. 12. 2024.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru