Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Podpora územně plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje

shutterstock_59074903.jpg
Share Button

Dotačního program na podporu územně plánovací činnosti obcí v Karlovarském kraji.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí se stanovuje na dobu od  4. 3. 2021,  9:00 hodin do 11. 3. 2021, 15:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Obce Karlovarského kraje.

Typy podporovaných projektů:

 • Zpracování územně plánovací dokumentace:
  • Zpracování doplňujících průzkumů a rozborů, které se zpracovávají v rozsahu nezbytném pro zpracování územního plánu.
  • Zpracování vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.
  • Zpracování návrhu územního plánu.
  • Zpracování úpravy návrhu územního plánu.
  • Zpracování změn územně plánovací dokumentace.
  • Vyhotovení územního plánu zahrnujícího úplné znění územního plánu dle § 55 odst. 5 stavebního zákona (dále také “vyhotovení úplného znění ÚP“) po vydání změny dle předchozího bodu v. – adekvátní část;
  • Vyhotovení územního plánu zahrnujícího úplné znění územního plánu dle § 55 odst. 5 stavebního zákona po vydání jeho změny (změn) v systému GIS tzn. formát *.shp ESRI, v případě, že byl územní plán nebo předchozí úplné znění zpracován v systému CAD nebo pokud není územní plán nebo předchozí úplné znění ve strojově čitelném formátu.
 • Zpracování územní studie (ÚS) – v zadání ÚS musí být mimo jiné uveden cíl této ÚS, zda bude prověřovat podmínky změn v území, nebo bude detailněji prohlubovat řešení obsažené v ÚPD.

Forma a výše podpory:

 • Výše dotace na příslušný kalendářní rok se stanoví takto:
 • a) zpracování ÚPD a ÚS
  • maximální částka na zpracování doplňujících průzkumů a rozborů činí 50 000 Kč,
  • maximální částka na zpracování návrhu ÚP bez VV URÚ, SEA, případně  NATURA 2000 činí 200 000 Kč,
  • maximální částka na zpracování návrhu ÚP s VV URÚ, včetně SEA, případně NATURA 2000 činí 220 000 Kč,
  • maximální částka na samostatné zpracování VV URÚ, včetně SEA, případně NATURA 2000 je 20 000 Kč,
  • maximální částka na úpravu návrhu územního plánu (čl. III. odst. 3 písm. a) bod iv.) činí 50 000 Kč,
  • maximální částka na změnu ÚPD (čl. III. odst. 3 písm. a) bod v.) činí 100 000 Kč,
  • maximální částka na vyhotovení úplného znění ÚP (čl. III., odst. 3 písm. a) bod vi.) činí 60 000 Kč;
  • maximální částka na vyhotovení úplného znění ÚP (čl. III., odst. 3 písm. a) bod vii.) činí 120 000 Kč.
 • b)  Zpracování územní studie podle stavebního zákona:

  • maximální částka na zpracování ÚS činí 100 000 Kč.
 • Maximální část nákladů na realizaci projektů, která může být hrazena z dotace, činí 80 %, vlastní podíl žadatele musí činit minimálně 20 % z celkových nákladů na realizaci projektu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>