Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Podpora územně plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje

shutterstock_59074903.jpg
Share Button

Zastupitelstvo Karlovarského kraje vyhlásilo výzvu k podávání žádostí o dotace z rozpočtu Karlovarského kraje pro projekty územně plánovací činnosti obcí pro rok 2019.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí se stanovuje na dobu od 7. 5. 2019, 9:00 hodin do 13. 5. 2019, 16:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Obce Karlovarského kraje.

Typy podporovaných projektů:

 • Zpracování územně plánovací dokumentace:
  • Zpracování doplňujících průzkumů a rozborů, které se zpracovávají v rozsahu nezbytném pro zpracování územního plánu.
  • Zpracování vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.
  • Zpracování návrhu územního plánu.
  • Zpracování úpravy návrhu územního plánu.
  • Zpracování změn územně plánovací dokumentace.
  • Vyhotovení územního plánu zahrnujícího úplné znění ÚP po vydání jeho změny v systému GIS tzn. formát *.shp, ESRI, v případě, že byl územní plán nebo předchozí úplné znění zpracován v systému CAD nebo pokud není územní plán nebo předchozí úplné znění ve strojově čitelném formátu.
 • Zpracování územní studie (ÚS) – v zadání ÚS musí být mimo jiné uveden cíl této ÚS, zda bude prověřovat podmínky změn v území, nebo bude detailněji prohlubovat řešení obsažené v ÚPD.

Forma a výše podpory:

 • a)   Zpracování ÚPD a ÚS
  • Maximální částka na zpracování doplňujících průzkumů a rozborů činí 50 000 Kč.
  • Maximální částka na zpracování návrhu ÚP bez VV URÚ, SEA, případně - NATURA 2000 činí 150 000 Kč.
  • Maximální částka na zpracování návrhu ÚP s VV URÚ, včetně SEA, případně - NATURA 2000 činí 200 000 Kč.
  • Maximální částka na samostatné zpracování VV URÚ, včetně SEA, případně – NATURA 2000 je 50 000 Kč.
  • Maximální částka na úpravu návrhu územního plánu (čl. III. odst. 3 písm. a) bod iv.) činí 50 000 Kč.
  • Maximální částka na změnu ÚPD (čl. III. odst. 3 písm. a) bod v.) činí 150 000 Kč.
  • Maximální částka dotace na vyhotovení úplného znění ÚP činí 100 000 Kč.
  • Maximální částka dotace na zpracování ÚS činí 100 000 Kč.
 • b) Maximální část nákladů na realizaci projektů, která může být hrazena z dotace, činí 80 %.
 • c) Vlastní podíl žadatele musí činit minimálně 20 % z celkových nákladů na realizaci projektu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>