Přeskočit na obsah

Podpora územně plánovací činnosti obcí v Karlovarském kraji

Královéhradecký kraj vydal výzvu k předkládání žádostí o dotaci, jejímž cílem je zabezpečit pořízení územních plánů obcí na území Královéhradeckého kraje.

Příjem žádostí:

 • Žádosti lze předkládat od 7. 5. 2019, 9:00 hodin do 13. 5. 2019, 16:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Obce v Královéhradeckém kraji.

Typy podporovaných projektů:

 • Dotační program na podporu územně plánovací činnosti obcí v Karlovarském kraji.

Forma a výše podpory:

 • Pro dotační program je vyčleněna částka 1 000 000 Kč z rozpočtu Karlovarského kraje pro rok 2019.
 • Výše dotace na příslušný kalendářní rok se stanoví takto:
 • a)  zpracování ÚPD a ÚS 
  • maximální částka na zpracování doplňujících průzkumů a rozborů činí 50 000 Kč,
  • maximální částka na zpracování návrhu ÚP bez VV URÚ, SEA, případně      NATURA 2000 činí 150 000 Kč,
  • maximální částka na zpracování návrhu ÚP s VV URÚ, včetně SEA, případně       NATURA 2000 činí 200 000 Kč,
  • maximální částka na samostatné zpracování VV URÚ, včetně SEA, případně       NATURA 2000 je 50 000 Kč,
  • maximální částka na úpravu návrhu územního plánu (čl. III. odst. 3 písm. a) bod iv.)       činí 50 000 Kč,
  • maximální částka na změnu ÚPD (čl. III. odst. 3 písm. a) bod v.) činí 150 000 Kč,
  • maximální částka dotace na vyhotovení úplného znění ÚP činí 100 000 Kč;
  • maximální částka dotace na zpracování ÚS činí 100 000 Kč,
 • b)  maximální část nákladů na realizaci projektů, která může být hrazena z dotace, činí 80 %;
 • c)   vlastní podíl žadatele musí činit minimálně 20 % z celkových nákladů na realizaci projektu.

Specifika a omezení:

 • Výzva se týká území Královéhradeckého kraje.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o více informací, neváhejte nás kontaktovat.
Zdroj
[mpress_banner banner=“7712”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru