Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Podpora v oblasti kultury a památkové péče v Jihomoravském kraji

folklore-996388__340
Share Button

Cílem dotačního programu je podpora subjektů realizujících kulturní aktivity a akce, profesionální nebo neprofesionální uměleckou činnost v různých oblastech kulturních žánrů (hudby, tance, divadla, výtvarného umění, folklóru a uměleckých řemesel) s cílem uchování kulturního dědictví a prezentace kraje doma i v zahraničí.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 15. 2. 2021 od 8,00 hodin do 1. 3. 2021 do 17,00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Žadatelem může být pouze fyzická nebo právnická osoba, která:
  • pořádá či realizuje projekt na území Jihomoravského kraje,
  • nebo vlastní na území Jihomoravského kraje movitou či nemovitou kulturní památku.

Typy podporovaných aktivit:

 • Dotační titul 1 – Podpora projektů v oblasti kultury.
 • Dotační titul 2 – Podpora projektů v oblasti nemateriálních statků zapsaných do Reprezentativního seznamu nemateriálního kulturního dědictví lidstva (UNESCO).
 • Dotační titul 3 – Podpora projektů v oblasti památkové péče – nemovité kulturní památky.
 • Dotační titul 4 – Podpora projektů v oblasti památkové péče – restaurování nemovitých a movitých kulturních památek.

Forma a výše podpory:

 • Dotační titul 1:
  • Minimální částka dotace činí 20 000 Kč,  Maximální částka dotace činí 150 000 Kč, Spoluúčast žadatele činí 50 %.
 • Dotační titul 2:
  • Minimální částka dotace činí 20 000 Kč,  Maximální částka dotace činí 100 000 Kč, Spoluúčast žadatele činí 90 %.
 • Dotační titul 3 :
  • Minimální částka dotace činí 100 000 Kč,  Maximální částka dotace činí 500 000 Kč, Spoluúčast žadatele činí 50 %.
 • Dotační titul 4 :
  • Minimální částka dotace činí 25 000 Kč,  Maximální částka dotace činí 200 000 Kč, Spoluúčast žadatele činí 50 %.

Specifika a omezení:

 • Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce nejpozději do 31. 12. 2021. Prostředky dotace nelze převádět do roku následujícího, pokud orgán poskytovatele do 31. 12. 2021 na základě písemné žádosti příjemce podané u poskytovatele do 31. 10. 2021 nerozhodne jinak.
 • Žadatel může podat v rámci tohoto dotačního programu pouze jednu žádost o dotaci, a to pouze na jeden dotační titul ze všech vyhlašovaných.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>