Přeskočit na obsah

Podpora včelařství v Jihomoravském kraji

Dotace na podporu zájmového organizovaného včelařství za účelem eliminace závažných onemocnění včelstev, zlepšení pastevních podmínek, dosažení samostatnosti v zásobování včelařů kvalitním včelím voskem (mezistěnami) a podpora výchovy mladé generace ke včelaření jako významného odvětví zemědělství v Jihomoravském kraji.

Příjem žádostí:

 • Žádosti lze předkládat od 12. 02. 2024, 8:00 hod. do 01. 03. 2024 do 14:00 hod.

Příjemci podpory:

 • a) V dotačním titulu 1 – pouze okresní organizace Českého svazu včelařů, která má sídlo na území Jihomoravského kraje a včelařský spolek se sídlem a místem působení na území Jihomoravského kraje sdružující nejméně 15 chovatelů včel na území Jihomoravského kraje evidovaný podle zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých
  souvisejících zákonů (plemenářský zákon), v platném znění.
  b) v dotačním titulu 2 – právnická osoba dle § 20 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, která:
  • i) provozuje nebo nejpozději v den podání žádosti zahájí na území Jihomoravského kraje provozování včelařského kroužku mládeže Českého svazu včelařů, z.s. dle směrnice Českého svazu včelařů, z.s. o činnosti včelařských kroužků mládeže č. 1/2017 (dále jen „VKM“),
  • ii) má sídlo a místo působení na území Jihomoravského kraje,
 • c) v dotačním titulu 3, 4 a 5 – základní a okresní organizace Českého svazu včelařů, která má sídlo na území Jihomoravského kraje, včelařský spolek se sídlem a místem působení na území Jihomoravského kraje sdružující nejméně 15 chovatelů včel na území Jihomoravského kraje evidovaný podle zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a
  o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), v platném znění.

Typy podporovaných projektů:

 • Dotační titul 1 – Vzdělávání.
 • Dotační titul 2 – Rozvoj volnočasových aktivit mládeže.
 • Dotační titul 3 – Podpora výsadby medonosných rostlin a dřevin.
 • Dotační titul 4 – Podpora zařízení pro získávání vosku (mezistěn) ze včelího díla (voští) a voskových víček.
 • Dotační titul 5 – Technické zařízení pro ošetření včelstev proti varroáze.

Forma a výše podpory:

 • Pravidla pro poskytnutí dotací – dotační titul 1 (Vzdělávání).
  • Maximální celková výše dotace na jednu případně více akcí činí 50 000 Kč.
  • Minimální celková výše dotace na jednu případně více akcí činí 25 000 Kč.
  • Minimální podíl spoluúčasti žadatele z vlastních prostředků činí 10 % celkových uznatelných výdajů akce.
 • Pravidla pro poskytnutí dotací – dotační titul 2 (Rozvoj volnočasových aktivit mládeže). 
  • Maximální výše dotace na jednu akci činí 15 000 Kč.
  • Minimální výše dotace na jednu akci činí 5 000 Kč.
  • Minimální podíl spoluúčasti žadatele z vlastních prostředků činí 10 % celkových uznatelných výdajů akce.
 • Pravidla pro poskytnutí dotací – dotační titul 3 (Podpora výsadby medonosných rostlin a dřevin). 
  • Maximální výše dotace na jednu akci činí 50 000 Kč.
  • Minimální výše dotace na jednu akci činí 25 000 Kč.
  • Minimální podíl spoluúčasti žadatele z vlastních prostředků činí 10 % celkových uznatelných výdajů akce.
 • Pravidla pro poskytnutí dotací – dotační titul 4 (Podpora zařízení pro získávání vosku (mezistěn) ze včelího díla (voští) a voskových víček). 
  • Maximální výše dotace na jednu akci činí 50 000 Kč.
  • Minimální výše dotace na jednu akci činí 25 000 Kč.
  • Minimální podíl spoluúčasti žadatele z vlastních prostředků činí 10 % celkových uznatelných výdajů akce.
 • Pravidla pro poskytnutí dotací – dotační titul 5 (Technické zařízení pro ošetření včelstev proti varroáze). 
  • Maximální výše dotace na jednu akci činí 50 000 Kč.
  • Minimální výše dotace na jednu akci činí 25 000 Kč.
  • Minimální podíl spoluúčasti žadatele z vlastních prostředků činí 10 % celkových uznatelných výdajů akce.

Specifika a omezení:

 • Prostředky dotace je možné čerpat na uznatelné výdaje akce vzniklé od 01. 01. 2024 do 31. 12. 2024.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru