Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Podpora včelařství v Jihomoravském kraji

images (1)
Share Button

Dotace na podporu zájmového organizovaného včelařství za účelem eliminace závažných onemocnění včelstev, zlepšení pastevních podmínek, dosažení samostatnosti v zásobování včelařů kvalitním včelím voskem (mezistěnami) a podpora výchovy mladé generace ke včelaření jako významného odvětví zemědělství v Jihomoravském kraji.

Příjem žádostí:

 • Žádosti lze předkládat od 15. 2. 2021 od 8:00 hod – do 1. 3. 2021 do 17:00 hod.

Příjemci podpory:

 • V dotačním titulu 2 - Právnické osoby – provozující včelařský kroužek mládeže.
 • V dotačním titulu 3 – základní organizace Českého svazu včelařů a okresní organizace Českého svazu včelařů, z.s., která má sídlo na území Jihomoravského kraje, včelařské spolky se sídlem a místem působení na území Jihomoravského kraje.
 • V dotačním titulu 4 – základní organizace Českého svazu včelařů, z.s., která má sídlo na území Jihomoravského kraje, včelařské spolky se sídlem a místem působení na území Jihomoravského kraje sdružující nejméně 20 a nejvíce 500 chovatelů včel na území Jihomoravského kraje evidovaných podle plemenářského zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat ve znění pozdějších předpisů.

Typy podporovaných projektů:

 • Dotační titul 2 – Rozvoj volnočasových aktivit mládeže.
  • Uznatelnými náklady je nákup nových nástavkových úlů, nákup nových úlových sestav s oddělitelným dnem, nákup plemenného a chovného materiálu z registrovaných chovů,  nákup přístrojového a technického vybavení, nákup ochranného vybavení a pomůcek, nákup audiovizuální techniky, nákup výpočetní techniky, výdaje spojené se vzdělávacími akcemi pro děti v oblasti včelařství, výdaje spojené s účastí na soutěžích pro děti v oblasti včelařství (Zlatá včela), nákup propagačních a informačních materiálů,  nákup a výsadba včelařsky významných rostlin – bylin, keřů a stromů včetně údržby a následné péče o medonosnou zeleň (v areálu VKM u včelnice, případně na veřejné ploše po dohodě s příslušnou obcí).
 • Dotační titul 3 - Podpora výsadby medonosných rostlin a dřevin
  • Uznatelnými náklady je studie a projekty ozelenění včelařsky významnými rostlinami, nákup materiálu a výsadba včelařsky významných rostlin a dřevin s upřednostněním autochtonních druhů, obnova a údržba včelařsky významné vysazené zeleně.
 • Dotační titul 4 – Podpora zařízení pro získávání vosku (mezistěn) ze včelího díla (voští) a voskových víček
  • Výdaje na zařízení pro získávání a zpracování včelího díla (voští), vosku, voskových víček tj.: tavidla, vařáky na vosk, lis na mezistěny – včetně jejich příslušenství.

Forma a výše podpory:

 • Dotační titul 2 - Minimální výše dotace na jeden projekt činí 5 000 Kč. Maximální výše dotace na jeden projekt činí 15 000 Kč. Minimální podíl spoluúčasti žadatele z vlastních prostředků činí 10 % celkových uznatelných výdajů akce.
 • Dotační titul 3 – Maximální výše dotace na jednu akci činí 30 000 Kč,  Minimální výše dotace na jednu akci činí 10 000 Kč. Minimální podíl spoluúčasti žadatele z vlastních prostředků činí 10 % celkových uznatelných výdajů akce.
 • Dotační titul 4 - Maximální výše dotace na jednu akci činí 40 000 Kč, Minimální výše dotace na jednu akci činí 10 000 Kč. Minimální podíl spoluúčasti žadatele z vlastních prostředků činí 10 % celkových uznatelných výdajů akce.

Specifika a omezení:

 • Příjemce se zaváže, že bude po dobu minimálně 2 let od přidělení dotace provozovat včelaření.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>