Přeskočit na obsah

Podpora včelařství v Jihomoravském kraji

Dotace na podporu zájmového organizovaného včelařství za účelem eliminace závažných onemocnění včelstev, zlepšení pastevních podmínek, dosažení samostatnosti v zásobování včelařů kvalitním včelím voskem (mezistěnami) a podpora výchovy mladé generace ke včelaření jako významného odvětví zemědělství v Jihomoravském kraji.

Příjem žádostí:

 • Žádosti lze předkládat od 14. 02. do 28. 02. 2022.

Příjemci podpory:

 • V dotačním titulu 2 — Právnické osoby — provozující včelařský kroužek mládeže.
 • V dotačním titulu 3 – základní organizace Českého svazu včelařů a okresní organizace Českého svazu včelařů, z.s., která má sídlo na území Jihomoravského kraje, včelařské spolky se sídlem a místem působení na území Jihomoravského kraje.
 • V dotačním titulu 4 – základní organizace Českého svazu včelařů, z.s., která má sídlo na území Jihomoravského kraje, včelařské spolky se sídlem a místem působení na území Jihomoravského kraje sdružující nejméně 20 a nejvíce 500 chovatelů včel na území Jihomoravského kraje evidovaných podle plemenářského zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat ve znění pozdějších předpisů.

Typy podporovaných projektů:

 • Dotační titul 2 – Rozvoj volnočasových aktivit mládeže. 
  • Uznatelnými náklady je nákup nových nástavkových úlů, nákup nových úlových sestav s oddělitelným dnem, nákup plemenného a chovného materiálu z registrovaných chovů,  nákup přístrojového a technického vybavení, nákup ochranného vybavení a pomůcek, nákup audiovizuální techniky, nákup výpočetní techniky, výdaje spojené se vzdělávacími akcemi pro děti v oblasti včelařství, výdaje spojené s účastí na soutěžích pro děti v oblasti včelařství (Zlatá včela), nákup propagačních a informačních materiálů,  nákup a výsadba včelařsky významných rostlin – bylin, keřů a stromů včetně údržby a následné péče o medonosnou zeleň (v areálu VKM u včelnice, případně na veřejné ploše po dohodě s příslušnou obcí).
 • Dotační titul 3 — Podpora výsadby medonosných rostlin a dřevin 
  • Uznatelnými náklady je studie a projekty ozelenění včelařsky významnými rostlinami, nákup materiálu a výsadba včelařsky významných rostlin a dřevin s upřednostněním autochtonních druhů, obnova a údržba včelařsky významné vysazené zeleně.
 • Dotační titul 4 – Podpora zařízení pro získávání vosku (mezistěn) ze včelího díla (voští) a voskových víček 
  • Výdaje na zařízení pro získávání a zpracování včelího díla (voští), vosku, voskových víček tj.: tavidla, vařáky na vosk, lis na mezistěny — včetně jejich příslušenství.

Forma a výše podpory:

 • Dotační titul 2 — Minimální výše dotace na jeden projekt činí 5 000 Kč. Maximální výše dotace na jeden projekt činí 12 000 Kč. Minimální podíl spoluúčasti žadatele z vlastních prostředků činí 10 % celkových uznatelných výdajů akce.
 • Dotační titul 3 — Maximální výše dotace na jednu akci činí 50 000 Kč,  Minimální výše dotace na jednu akci činí 10 000 Kč. Minimální podíl spoluúčasti žadatele z vlastních prostředků činí 10 % celkových uznatelných výdajů akce.
 • Dotační titul 4 — Maximální výše dotace na jednu akci činí 50 000 Kč, Minimální výše dotace na jednu akci činí 10 000 Kč. Minimální podíl spoluúčasti žadatele z vlastních prostředků činí 10 % celkových uznatelných výdajů akce.

Specifika a omezení:

 • Prostředky dotace je možné čerpat na uznatelné výdaje akce vzniklé od 01. 01. 2022 do 31. 12. 2022.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru