Přeskočit na obsah

Podpora včelařství v Libereckém kraji

Dotace na podporu výsadeb neinvazivních včelařských dřevin a vytrvalých bylin pro kvalitnější potravní nabídku včelstev a rozvoj zemědělství, které vede ke zlepšování stavu půdy a krajiny.

Příjem žádostí:

  • Žádosti o dotaci lze podávat od 1. 2. 2024 do 29. 2. 2024.

Příjemci podpory:

  • Není omezen (s výjimkou příspěvkových organizací a obchodních společností Libereckého kraje a organizačních složek státu).

Typy podporovaných projektů:

  • Výměna starých úlů (bližší specifikace viz část N) včetně voskového díla za nové ke zlepšení zdravotního stavu včelstev.
  • Podpora výsadeb neinvazivních včelařských dřevin a bylin včetně nákupu osiva pro kvalitnější potravní nabídku pro včely.
  • Podpora šlechtitelských chovů včel.

Forma a výše podpory:

  • Celkový finanční objem pro tuto výzvu je 1 000 000 Kč.
  • Dotace bude poskytnuta až do výše 70 % z celkových způsobilých výdajů projektu, minimálně 10 000 Kč, avšak maximálně 100 000 Kč.

Specifika a omezení:

  • Realizace projektu pouze na území Libereckého kraje.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru