Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Podpora včelařství v Moravskoslezském kraji

honey-bees-326337__340
Share Button

Dotace na podporu stávajících i začínajících včelařů, stabilizace a zvýšení stavů kvalitních včelstev, přijetí opatření, která zlepší zdravotní stav včel, a rozvoj odborného vzdělávání osob zajímajících se o včelařství.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 16. 3. 2020 (9:00 hod) do 9. 4. 2020 do 14:30:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Okruh možných příjemců dotací (žadatelů) se liší podle jednotlivých předmětů dotace a je stanoven takto:

  • o dotaci na obnovu včelích úlů může žádat pouze stávající včelař. Za stávajícího včelaře je pro účely tohoto programu považována fyzická osoba, která má na území Moravskoslezského kraje místo trvalého pobytu, dosáhla ke dni podání žádosti o poskytnutí dotace věku 18 let a má na území Moravskoslezského kraje umístěno včelstvo,
  • o dotaci na pořízení včelařského zařízení na zpracování včelího vosku nebo zařízení na tepelné ošetřování včelstev proti Varroa destructor a dotaci na podporu vzdělávání, výchovy, osvěty a poradenství může žádat pouze včelařský spolek, který má sídlo na území Moravskoslezského kraje. Spolkem se pro účely tohoto programu rozumí i pobočný spolek.

Typy podporovaných aktivit:

 • a) Při obnově včelích úlů lze žádat o dotaci na pořízení tří až deseti nových nástavkových úlů jedním stávajícím včelařem s likvidací tímto včelařem stejného počtu nástavkových úlů zpravidla starších 15 let nebo úlů nenástavkových. Každý nový nástavkový úl bude minimálně se třemi nástavky, s oddělitelným dnem zasíťovaným a umožňujícím varroamonitoring a se střechou, případně s rámky, mezistěnami nebo mezerníky.
 • b) Žadatel o dotaci na pořízení včelařského zařízení na zpracování včelího vosku nebo zařízení na tepelné ošetřování včelstev proti Varroa destructor se zavazuje užívat takové zařízení alespoň dva roky a přednostně pro potřeby svých členů.
 • c) Dotace na podporu vzdělávání, výchovy, osvěty a poradenství se podle tohoto programu poskytuje jen na pořádání jednodenních bezúplatných kurzů o včelařství pro nejméně pět osob, které nejsou členy žádného včelařského spolku.

Forma a výše podpory:

 • Požadovaná výše dotace se vypočítává u každého předmětu dotace samostatně. Součet prostředků požadovaných na jednotlivé předměty dotace je celkovou výší dotace a zaokrouhluje se na stokoruny dolů. Požadovaná celková výše dotace na jednoho žadatele může být minimálně 5 000 Kč a maximálně 50 000 Kč.
 • Poskytovatel se bude finančně spolupodílet na úhradě uznatelných nákladů realizovaných projektů, které bude spolufinancovat maximálně 75 %. Jinými slovy vyjádřeno, příjemce se podílí na realizaci předmětu dotace v rozsahu nejméně 25 % uznatelných nákladů, a to z vlastních zdrojů či zdrojů třetích stran.

Specifika a omezení:

 • Dotace se poskytuje pouze na včelařství na území Moravskoslezského kraje. Stávající včelař coby žadatel o dotaci musí být přímo zodpovědný za výkon včelařství, na jehož podporu dotaci žádá, a nesmí tedy působit například jako prostředník jiné osoby. Včelařský spolek coby žadatel o dotaci musí podporovanou činnost vykonávat na území Moravskoslezského kraje.
 • Žadatel může v rámci tohoto programu podat pouze jednu žádost.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>