Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Podpora včelařství v Plzeňském kraji

včela
Share Button

Účelem podpory je stabilizace počtu včelstev, zkvalitnění včelích chovů, rozšíření a zlepšení opylovací služby rostlin v Plzeňském kraji.

Příjem žádostí:

  • Žádosti o dotaci lze podávat od 22. 2. 2021 do 1. 3. 2021, 23:59:59.

Příjemci podpory:

  • Žadatelem o dotaci může být právnická osoba – spolek, který:
    • soustavně působí v oblasti chovu včel nejméně po dobu 3 kalendářních let bezprostředně předcházejících roku, ve kterém je podána žádost o dotaci a sdružuje nejméně 50 % chovatelů včel v jednotlivém okrese v Plzeňském kraji, evidovaných podle zvláštního právního předpisu.

Typy podporovaných projektů:

  • Finanční podpora může být použita například na nové nástavkové úly, nové pomůcky a vybavení, dále na realizaci ozdravných a preventivních opatření proti závažným onemocněním včelstev a na administraci.

Forma a výše podpory:

  • Celková alokace pro tuto výzvu je 2 500 000 Kč.
  • Začínající včelaři budou podpořeni minimálně 10 % z celkové poskytnuté dotace žadateli po odečtení nákladů na administraci dotace.

Specifika a omezení:

  • Žadatel provede sběr písemných žádostí na formuláři od jednotlivých včelařů a poté stanoví seznam příjemců finančních příspěvků (podpořených včelařů).

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>