Přeskočit na obsah

Podpora včelařství v Plzeňském kraji

Účelem podpory je stabilizace počtu včelstev, zkvalitnění včelích chovů, rozšíření a zlepšení opylovací služby rostlin v Plzeňském kraji.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 26. 2. 2024 do 3. 3. 2024.

Příjemci podpory:

 • Žadatelem o dotaci může být právnická osoba — spolek, který: 
  • soustavně působí v oblasti chovu včel nejméně po dobu 3 kalendářních let bezprostředně předcházejících roku, ve kterém je podána žádost o dotaci a sdružuje nejméně 50 % chovatelů včel v jednotlivém okrese v Plzeňském kraji, evidovaných podle zvláštního právního předpisu.

Typy podporovaných projektů:

 • Účelem podpory je stabilizace a zvýšení počtu včelstev a zkvalitnění jejich chovu, společně se zvýšením opylovací služby rostlin v Plzeňském kraji.
 • Podporu začínajících a stávajících včelařů,
 • realizaci ozdravných a preventivních opatření proti závažným onemocněním včelstev (mor včelího plodu, varroáza),
 • administraci.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace pro tuto výzvu je 2 900 000 Kč.
 • Začínající včelaři budou podpořeni minimálně 10 % z celkové poskytnuté dotace žadateli po odečtení nákladů na administraci dotace.

Specifika a omezení:

 • Žadatel provede sběr písemných žádostí na formuláři od jednotlivých včelařů a poté stanoví seznam příjemců finančních příspěvků (podpořených včelařů).

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru