Přeskočit na obsah

Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji

V rámci Programu budou poskytovány dotace vysokým školám určené na podporu talentovaných studentů doktorského studia. Moravskoslezský kraj chce tímto Programem přispět k lepším podmínkám studentů při jejich vědecké činnosti, zejména pak ve vztahu využití výsledků jejich vědecké práce v praktické sféře.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí je od 21. 8. 2023 do 8. 9. 2023 do 11:59:59 hod.

Příjemci podpory:

  • Oprávněným žadatelem a příjemcem dotace mohou být pouze vysoké školy se sídlem v Moravskoslezském kraji.

Typy podporovaných projektů:

  • V rámci Programu budou poskytovány dotace vysokým školám určené na podporu talentovaných studentů doktorského studia.

Forma a výše podpory:

  • Maximální a minimální výše dotace u příjemce není stanovena.
  • Výše příspěvku ke stipendiu pro jednoho studenta hrazená z dotace je stanovena pevnou částkou 9 000 Kč/měsíc, tj. 270 000 Kč za celé období realizace projektu.
  • Výše příspěvku hrazeného z dotace představuje 90 % celkových nákladů na jednoho studenta.

Specifika a omezení:

  • Příspěvek ke stipendiu může být studentovi vyplácen nejvýše po dobu 3 let a maximálně do 31. 8. 2026.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru