Přeskočit na obsah

Podpora venkovských prodejen v Jihočeském kraji OBCHŮDEK 2021+

Cílem dotačního programu je podpora udržitelného rozvoje venkova, zejména zachování základní funkce poskytování služeb na venkově a udržení kvality života venkovských obyvatel.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena  od 26. 2. 2024 do 12. 3. 2024 do 12:00.

Příjemci podpory:

  • Obce na území Jihočeského kraje do 3 000 obyvatel s tím, že mateřská obec či místní část obce, ve které se nachází prodejna, musí mít do 1 000 obyvatel. Žádající obec musí být vlastníkem nebo nájemcem objektu prodejny potravin,
  • fyzické a právnické osoby se sídlem na území Jihočeského kraje (vlastníci či nájemci objektu prodejny potravin).

Typy podporovaných aktivit:

  • Dotační program je zaměřen na zachování provozu venkovských prodejen s převážně potravinářským a smíšeným zbožím (prodej potravin je podmínkou pro schválení projektu pro poskytnutí dotace) v obcích nebo místních částech obcí na území Jihočeského kraje, kde je provozována jedna prodejna potravin a není schopna bez podpory obce, kraje či státu pokračovat v provozu.
  • Cílem dotačního programu je zachovat základní funkce občanské vybavenosti malých obcí do 1 000 obyvatel s ohledem na kvalitu života.
  • Program je zaměřen na investiční nebo neinvestiční akce v obchodech se základními potravinami a smíšeným zbožím.

Forma a výše podpory:

  • Podpora venkovských prodejen v Jihočeském kraji – investiční a neinvestiční akce.
  • Min. – max. výše dotace — 30 000 – 130 000 Kč.
  • Min. požadovaná spoluúčast žadatele — 20 %.

Specifika a omezení:

  • Žadatel může podat maximálně 1 žádost na jednu provozovnu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru